-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۶, دوشنبه

زخم های پنهان امریکا

لاس امریکایی انجلس تایمز می نویسد:


 دگروال قوای هوایی افغانستان احمدگل در بیست و هفتم ماه اپریل پارسال وارد اتاق کنترول بخش نظامی میدان هوایی بین المللی کابل شد.

او به نوشتهء روزنامه، با تفنگچهء مجهز بود که توسط نیروهای امریکایی برایش داده شده بود.

فقط ظرف چند دقیقه، هشت مشاور قوای هوایی ایالات متحدهء امریکا و یک قراردادی امریکایی به ضرب گلوله کشته شدند.

لاس انجلس تایمز می گوید که این حادثه مرگبار ترین حملهء بود که از داخل صفوف نیروهای افغان بر نیروهای خارجی صورت گرفته بود.

روزنامه می گوید: نتیجهء تحقیقات قوای هوایی نشان می دهد که دگروال احمدگل که توسط تندروان اسلامگرا به افراط گری کشانده شده بود، به تنهایی عمل کرده بود.

به نوشتهء لاس انجلس تایمز، بیوه های دو تن از این افسران همراه با یک افسر حقوقی سابق قوای هوایی متیقن استند که احمد گل از سوی افسران افغان کمک شده بود.

بیوه های سه تن از افسران گفته اند که قوای هوایی ایالات متحدهء امریکا نتوانسته به افراطی شدن دگروال گل در پاکستان و کابل و عزم او به کشتن افسران امریکایی، پی ببرد و آن را برملا سازد.

افسر سابق بخش حقوقی قوای هوایی ایالات متحدهء امریکا و بیوه های دو افسر کشته شدهء قوای هوایی، ایالات متحده را متهم کرده اند که نتوانسته امنیت لازم را در این مرکز تامین کند.

لاس انجلس تایمز از آن ها نقل قول کرده که گفته اند اقدامات که از وقوع این حمله به بعد اتخاذ شده، نتوانسته اند از کشتار امریکاییان توسط افراد به ظاهر متحد شان جلوگیری کنند.