-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه

ترور دکترداوود شاه صبا درهرات ناکام شد

آیا عاملان بازداشت شده اعضای گروه طالبان اند یا دست حلقات دیگری درکار است؟

پوليس هرات، سه تن به شمول دو چادرنمازپوش را که ميخواستند به تالار شاه امان الله (که مقامات دولتى جلسه داشتند) وارد شوند، دستگير کرد.
سمونوال عبدالحميد حميدى آمر امنيت قوماندانى امنيۀ هرات، در نشست خبرى امروز گفت که در اين تالار، مقامات دولتى به شمول عبدالخالق فراهى رييس ارگان هاى محلى و داوود صبا والى هرات نيز موجود بودند و در ورکشاپ حکومتدارى خوب شرکت داشتند.
وى افزود که دستگيرشدگان، نزديک ليسۀ گوهرشاد بيگم شهر هرات، درحالى بازداشت شدند که با بوکس پنجه، چاقو و اسپرى (مواد نشه آور) مجهز بودند.
حميدى علاوه کرد که دو تن آنها چادرنماز به سر داشتند و توسط يک موترسايکل سوار که لباس مردانه داشت، به سوى تالار رهنمايى مى گرديدند.
وى در مورد اينکه مهاجمين، مشخصاً قصد حمله بر کدام مقام دولتى را داشتند؟ گفت که اين موضوع پس از تحقيقات روشن خواهد شد.
پوليس، بازداشت شدگان را در محوطۀ قوماندانى امنيه به خبرنگاران نشان داد؛ اما اجازۀ صحبت با آنان داده نشد.
دو تن که آرايش غليظ نموده و موهاى دراز ساختگى داشتند؛ علاوه بر چادرنماز، نقاب ديگرى که چهره را مى پوشاند نيز داشتند و پوليس نقاب را از روى آنها دور کرده بود.
اما شمارى از زنان که بخاطر پيشبُرد امور خود به قوماندانى امنيه مراجعه کرده بودند، نشان دادن مظنونين را به شکل آشکار و آنهم در لباس زنانه، مورد انتقاد قرار دادند.
يک زن که خود را مادر رازق معرفى نمود، به آژانس خبرى پژواک گفت: ((هر وقتى که طالب و يا انتحارى دستگير مى شود، در تلويزيون به رويش پرده انداخته مى شود؛ اما حالى که چهرۀ اين دو مرد که چادرنماز پوشيده و آرايش نموده اند، بدون پرده نشان داده مى شود، توهين به زنان است.))
اين خانم افزود که چنين افراد، مى خواهند با استفاده از چادرى و چادرنماز، زنان را بدنام کنند؛ دولت بايد آنها را سخت مجازات نمايد و بعد از اين نبايد چهره هاى شان، به شکل علنى نشان داده شود.
قابل ذکر است که پوليس، دو شب قبل سه تن را با سه تفنگچه از يک منزل در ناحيۀ ششم شهر هرات نيز دستگير نموده و برهم زنندۀ امنيت قلمداد کرد. آنها به سوى پوليس فيرهم کرده؛ اما به کسى آسيب نرسيده بود.