-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۲۸, یکشنبه

معترضان: کنسولگری ایران را به آتش می کشیم

 ایران سیزده تبعۀ افغانستان را دو ماه پیش به قتل رسانیده است.

شماری از نزدیکان این افراد که در مقابل دفتر ولایت هرات جمع شده بودند، خواهان انتقال اجساد این افراد از ایران به افغانستان شدند.
میرخان که به نماینده گی از وابستگان افراد کشته شده در جمعی از خبرنگاران سخن می زد گفت که دو ماه پیش سیزده نفر از باشنده گان ولسوالی های گلران و کهسان که برای کار به ایران رفته بودند از سوی مأمورین این کشور به قتل رسیدند و در گورستان طیبات این کشور دفن گردیدند.
وی گفت که این جوانان که کشته شدند همه شان زیر سن بیست سال بودند و برای کارگری به کشور ایران رفته بودند؛ آن ها قاچاقبران مواد مخدر نبودند، بلکه تأمین مصارف زنده گی خانواده به عهده شان بوده است.
وی از قوۀ سه گانۀ دولت و نهادهای بین المللی خواهان مجازات عاملین این قضیه و به دادگاه کشانیدن شان شد.
وی از دولت و شورای ملی انتقاد نموده و افزود: «اگر آقای کرزی این ملت را نمی خواهد افغانستان را به کشورهای همجوار تقسیم نماید تا ملت افغانستان از کشتار مردم آسوده گردد... ما اشتباه کردیم که به کرزی و نماینده گان مردم در شورای ملی رای دادیم.»
میرخان به دولت هشدار داد که اگر دولت به خواسته های شان توجه نکنند، مجبورند به خاطر به دست آوردن مصارف خانواده شان واسکت های انتحاری را بپوشند.
شماری دیگری از نزدیکان این افراد می گویند که چندین بار مکتوب هایی جهت انتقال اجساد جوانان شان از ایران به افغانستان، از سوی نماینده گی وزارت خارجه، مقام ولایت و شورای ولایتی به کنسول گری ایران دادند، اما کنسول گری ایران این مکاتیب را رد نموده است.
آن ها می گویند که ایشان به کنسول گری ایران در هرات هشدار دادند که اگر به خواسته های ایشان توجه جدی نکنند، ایشان این کنسول گری را به آتش می کشند و مانع ورود ایرانی ها به افغانستان می شوند و راه را بالای شان بسته می کنند.
در همین حال محی الدین نوری سخنگوی والی هرات می گوید که این خواسته افراد از سوی ادارۀ محلی هرات و ریاست نماینده گی وزارت خارجه افغانستان با دولت جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته می شود تا در زمینۀ انتقال اجساد کشته شدگان از ایران به افغانستان اقدامات قانونی صورت گیرد.
سادات علوی – هرات