-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبه

هشدار تیم حاکم به بارک اوباما

 موقف حکومت افغانستان تکرار موقعیت حکومت دکترنجیب الله است.

 درخبرنامۀ صادر از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفته شده است که شورای امنیت ملی رسماً فیصله کرده است که هیچ کشور خارجی حق داشتن زندان وبازداشت شهروندان افغان را ندارد. همچنان درین اعلامیه آمده است که رئیس جمهور کرزی به بارک اوباما نامه ای نوشته و چنین گفته است:
افغان ها داشتن زندان از سوی خارجی و زندانی کردن مردم خود به وسیله خارجی ها را نقض حاکمیت ملی خود تلقی می کنند و به همین دلیل «ملت افغان» به حکومت خود اجازه نخواهد داد که علی رغم نقض مکرر حاکمیت افغانستان ( ازسوی خارجی ها) موافقت نامه امنیتی را با امریکا امضاء کند.
معلوم نیست که حکومت کابل درین باره از کی ها مشوره خواسته و کی ها را درجمع «ملت افغان» حساب می کند. حتی از احزاب وگروه های سیاسی خارج از دولت که درواقع نیمۀ دوم خود حکومت بوده و هستند، درین باره کدام چیزی پرسان نشده است. این یک هشدار یک جانبه از سوی تیم حاکم به آدرس امریکا است که بسیار بسیار عواقب جدی خواهد داشت. در حوزۀ افغانستان، مبارزه جهانی علیه تروریزم (خواه شکلی یا واقعی) ادامه دارد واسناد رسمی مربوط به مبارزه علیه دهشت افگنی از سوی شورای امنیت ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. درواقع، حضور جامعه بین المللی درافغانستان براساس تصویب شورای امنیت ملل متحد صورت گرفته است واعلامیه های یک جانبه حکومت درواقع سنگ اندازی دربرابر مدیریت بین المللی درین منطقه است. این درحالی است که حکومت کنونی شامل جناح ها وائتلاف های تنظیمی، در روز روشن به وسیله امریکا وجهان برسر قدرت نشانده شده است. بنا برین، هشدار حکومت برای امریکا، چقدر می تواند اوضاع را تغییر بدهد؟
اختلاف حکومت با امریکا برسر انتخابات است. این اختلافات زمانی حل می شود که یک طرف قضیه به طورکامل از صحنه حذف شود. راه سومی، یک نوع معامله وسازش نرم وآبرومندانه است که بازهم به معنای بقای تیم حاکم در قدرت سیاسی نخواهد بود. ورنه، اگر سازش ترجیح داده نشود وبر تهدید و شعار تکیه شود، همان حوادثی که درلیبیا ومصر روی داد ودرسوریه جریان دارد، باردیگر درافغانستان تکرارخواهد شد. هیچ کشور منطقه جرئت ایستادن تا خط آخر در کنار تیم حاکم را نخواهد داشت.
 موقف حکومت افغانستان تکرار موقعیت حکومت دکترنجیب الله است. همان گونه که «تنظیم» های مجاهدین به طوریک صدا به نرمش های دیرهنگام دکترنجیب هیچ ارزشی قایل نشده وشعار سرنگونی می دادند، امروز نیز طالبان همان شعارها را وسازش ناپذیری را علیه حکومت کنونی به کار می گیرند. حکومت نجیب، حمایت شوروی و(روس) را از دست داده بود، حکومت فعلی نیز درموقعیت مشابه قرار دارد.