-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

تبصره واشنگتن پست به اظهارات کرزی


عزیزلودین می گوید که کل سیستم نادرست است

روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در باره اینکه رییس جمهور افغانستان خارجیان را بخاطر فساد اداری در این کشور ملامت می کند.

روزنامه می نویسد رییس جمهور افغانستان به خاطر اینکه در داخل محبوبیت کسب کند، مسوولیت نارسایی های حکومت خودررا به دوش دیگران بار می کند و در گذشته هم تیم های بازسازی ولایتی را متهم ساخته بود که صلاحیت حکومت را زیر سوال برده و با دادن قرارداد های خودسرانه به شرکت های خصوصی در حقیقت جنایت را در این کشور تشویق می کنند.

روزنامه واشنگتن پوست می افزاید در چند سال آینده که برای افغانستان بعد از سال 2014 اهمیت حیاتی دارد، این سوال پیهم مطرح خواهد بود که ریشه های فساد در کجا نهفته است. در داخل حکومت افغانستان هم اکنون بحث ها جریان دارد که کی را مسوول این مشکل بشمارند.

به نوشته روزنامه، رییس جمهور کرزی همیشه می گوید که کشور های خارجی به خاطر این که نفوذ خود را در حکومت افغانستان حفظ کنند قرارداد ها را به مقامات بلند رتبه حکومت و یا اعضای خانواده های آنها می دهند.

در یکی از صحبت های اخیر خود رییس جمهور کرزی به صحبتش با قوماندان سابق قوای ناتو و امریکا در افغانستان ستنلی مک کریستل اشاره نمود که او از رییس جمهور خواسته بود، برادرش را مهار کند. اما به نوشته روزنامه رییس جمهور کرزی به او گفته بود که حکومت افغانستان با برادر وی کدام قرارداد را امضا نکرده، بلکه کشور های خارجی است که قرارداد ها را به او می دهند.

اما روزنامه واشنگتن پوست از قول رییس ادارهء مبارزه با فساد اداری در افغانستان می نویسد که گفته است تمام سیستم نادرست است

به نوشته واشنگتن پوست، فساد اداری در تشکیل حکومت افغانستان ریشه عمیق دوانده که آیندهء این کشور را آسیب پذیر می سازد.

روزنامه به رشوت خوری در ادارات دولتی و پولیس افغانستان اشاره نموده و مثال های مختلف را ذکر کرده است.