-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۱۴, سه‌شنبه

تقابل علنی/ گام بعدی چه است؟


 آیا تقابل بین کابل ومتحدان جهانی برسر زندانیان طالب به یک تصادم منجرخواهد شد؟

نیروهای بین‌المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان گفته‌اند که به بازداشت و زندانی کردن شورشیان در این کشور ادامه می‌دهند.
حامد کرزی یک روز پیش در جلسه شورای امنیت ملی گفت که بعد از این هیچ کشور خارجی اجازه بازداشت افغانها و حق داشتن زندان در افغانستان را ندارند.
اما گونتر کاتز سخنگوی ناتو گفت: "شما می‌دانید وقتی که هراس‌افگنان در میدان جنگ دستگیر می‌شوند، مجبور هستید آنها را از میدان جنگ انتقال دهید. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان، آیساف، و نیروهای امنیتی افغان به گونه مشترک به بازداشت شورشیان در میدان جنگ ادامه می‌دهند."
او افزود: "فشارهای بیشتری بر آنها وارد می‌کنیم و انتقال آنها را از میدان جنگ (به بازداشتگاه) نیز ادامه میدهیم. من از بحث بازداشت‌ها آگاهم. این یک موضوع دوجانبه است."
هفته گذشته بریتانیا نیزاعلام کرد که به دلیل بدرفتاری در زندانهای افغانستان، نمیتواند بازداشتی‌های افغان را به دولت این کشور تحویل دهد. دولت کابل این اقدامات را ناقض توافقنامه ها درباره گرفتن مسئولیت زندان ها ورهایی محبوسین طالب ازبازداشتگا های خارجی ها دانسته است اما یک منبع ناتو گفت که توافق بین کابل وواشنگتن درین باره، صرفاً بین کابل وواشنگتن است وکلیه اعضای ایساف وکشورهای خارجی که تعداد شان به پنجاه کشور میرسد، مکلف به اجرای مفاد موافقتنامه نمی باشند.
اما حامد کرزی به اداره امنیت ملی توصیه کرده که در مورد موجودیت زندان یا بازداشتگاه تحت کنترل ارتش بریتانیا و همچنین دیگر نیروهای بین المللی تحقیق کند.
آیا تقابل بین کابل ومتحدان جهانی به یک تصادم منجرخواهد شد؟
آقای کرزی دستور داده که در صورتی که بازداشتگاهی تحت کنترل این نیروهای باشد، بازداشتی‌های افغان آن بی‌درنگ به زندان‌های تحت کنترل دولت افغانستان منتقل شوند.
این تفاوت دیدگاه میان دولت افغانستان و متحدان بین المللی اش در حالی آشکار می شود که افغانستان سرگرم تهیه ای سندی است که حدود فعالیت های نیروهای آمریکایی را که احتمالا بعد از ۲۰۱۴ در افغانستان باقی خواهند ماند، مشخص می کند. روزگذشته حامدکرزی درنامه ای به اوباما گفته است که وی حاضر به امضای «توافقنامه امنیتی» نیست.