-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ دی ۱۱, دوشنبه

مردم جلال آباد درچنگال زمین خواران جنگ سالارداکتر زلمی زابلی رییس کمسیون سمع شکایات مشرانو جرگه، ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه افغانستان را متهم به غصب زمین در ولایت ننگرهار می کند.

رییس کمسیون سمع شکایات مشرانو جرگه افغانستان می گوید که صد ها تن از  باشندگان ولایت ننگرهار از معاون اول ولسی جرگه به این کمسیون شکایت کرده اند.

داکتر زلمی زابلی به روز یکشنبه در اجلاس عمومی مشرانوجرگه گفت که این مردم گفته اند که محمد ظاهر قدیر زمین های شان را غصب کرده است:

« یک تعداد زیاد از مردم جلال آباد که شمار آنان تقریباً به یک و نیم صد نفر می رسد نزد ما آمده و می گویند که زمین های ما از سوی برخی افراد مسلح معاون اول ولسی جرگه تصرف شده است.
آنان می گویند که ما اسناد شرعی داریم و او را متهم کردند که زمین های شان را گرفته است.
کمسیون سمع شکایات تصمیم گرفته است که در آخر همین هفته به جلال آباد برویم.
ما از تمام مجلس خواهش می کنیم که به ما اجازه سفر بدهند بخاطریکه موضوع زیاد مهم است یعنی مساله هزار جریب زمین است.»


آقای زابلی می گوید که مردم ادعا کرده اند که ظاهر قدر در منطقه خیر آباد ولسوالی سرخ رود این ولایت ده ها جریب زمین ها را غصب کرده است.

او همچنان به استناد حرف های مردم محل گفت که ظاهر قدیر در کنار غصب زمین های شخصی مردم، بالای چندین جریب زمین زراعتی دولتی شهرک رهایشی اعمار می کند.

پس از این اظهارات رییس کمسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، اعضای مشرانوجرگه فیصله کرد که هیاتی به هدف بررسی این قضیه به ننگرهار فرستاده شود.

تلاش نمودیم تا در مورد این ظهارات با ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه صحبت نمایم اما پس از تلاش های مکرر وی حاضر به مصاحبه نشد.

غصب زمین از سوی محمد ظاهر قدیر در حالی مطرح می شود که روز گذشته کمسیون خاص تحقیق و بررسی ولسی جرگه اعلام کرد که بیش از یک ملیون جریب زمین در افغانستان از سوی افراد غصب شده است.

اما اعضای این کمسیون از افشای نام افرادیکه به غصب زمین ها متهم اند خود داری کردند.

غصب زمین در افغانستان از چندین سال به این طرف ادامه دارد و به گفته مردم، حکومت تا اکنون در این زمینه اقدام لازم نکرده است.