-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبه

فروش دختران


جاهلیتی که با فقر ومسکنت تنه می زند و به نوعی افتخار تبدیل شده است.


مژگان مصطفوی معین این وزارت به روز یکشنبه گفت که به هدف از میان برداشتن همین فرهنگ در کشور، کمپاینی را به راه انداخته اند.

به گفتهء وی، اخذ پول گزاف به عنوان طویانه از سوی فامیل دختر از لحاظ اسلامی و شرعی حرام می باشد و باید این فرهنگ از میان برداشته شود:

« شما شاهد هستید که سن ازدواج در کابل و به خصوص در شهر های بزرگ بالا رفته، به صدها هزار جوان به خاطر همین مسایل که هیچ جایی در اسلام ندارند، نمی توانند خانواده را تشکیل بدهند.»

مسوولان وزارت امور زنان می گویند که این کمپاین را از طریق راه اندازی میز های گرد، جلسات مشوره دهی و نشر مقاله ها در مورد حقوق زن از طریق فیس بوک، به راه اندخته اند.

به گفته خانم مصطفوی، در قوانین نافذه افغانستان، برای کسانیکه در بدل دخترش طویانه گزاف مطالبه می کند، ده سال حبس پیش بینی شده است.

وی همچنان افزود که در قوانین کشور، بد دادن زن و یا فروختن آن در بدل جنس، سرکشی از قانون شمرده می شود.

به گفته مسوولان وزارت امور زنان، این مساله و اخذ طویانه در بسیاری از ولایات به گونهء یک معضل موجود است و حتی اخذ پول به نام طویانه به یک ملیون افغانی رسیده است.

در عین حال شماری از فعالان زن می گویند که برخی از فامیل ها به خاطر دریافت پول، دختر های شان را در سن کم عروسی می کنند.

شینکی کروخیل یکی از این فعالان و نماینده مردم در ولسی جرگه، حکومت افغانستان را متهم به بی توجهی و عدم تطبیق قانون در این راستا می کند:

« همین فروش دختران است که به عمر کم عروسی می شوند، زنان از حق مهر خود محروم می باشند، به تحصیل خود ادامه داده نمی توانند، در خانواده ها خشونت وجود دارد و بالاخره همین فروش دختران است که مشکلات اقتصادی، روانی و اجتماعی را بار می آورد.»

در همین مورد، نظر مقام های وزارت حج و اوقاف را نیز گرفتیم.

معین این وزارت می گوید که در اسلام تنها مهر که آن هم حق دختر است جایز می باشد و بس.

کرامت الله صدیق می گوید که بقیه پولی که از سوی فامیل دختر به عنوان طویانه اخذ می گردد، حرام می باشد:

« طویانه در اسلام رسمیت ندارد، این یک مقدار پولی است که کسی به نام شیر بها، طویانه یا ولور می گیرد، این یک جاهلیت است که در قرن 21 بالای دختر و فرزند افغانستان تحمیل می شود.»

در کنار قتل، لت و کوب و ازدواج قبل از وقت دختر ها، گرفتن طویانه و ولور از سوی فامیل دختر مواردی دیگر اند که به عنوان سرکشی از قانون و خشونت علیه دخترها و زنان پنداشته می شوند.

موضوع خشونت علیه زنان تنها در افغانستان محسوس نیست، بلکه زنان در کشور های دیگر نیز قربانی خشونت های مختلف اند.

به هدف از میان برداشتن همین معضل، قرار است در ماه فبروی سال آینده کمپاین خشونت علیه زنان به سطح جهانی برگزار گردد.