-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ دی ۴, دوشنبه

اعترافات هولناک پادشاه ایران


قرار بود من پادشاه کشور شوم و پس از آن تمام جهان را تسخیر کنم.


مرد جنایتکار که در جنایتی هولناک سه عضو خانواده اش را به قتل رسانده بود، در جریان بازسازی صحنه قتل مدعی شد برای پادشاهی ایران و تسخیر جهان دست مرتکب این قتل شده بود.
به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 و 45 دقیقه 20 آبان فردی در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی شهرستان بهشهر اعلام کرد: سه عضو خانواده همسایه اش به طرز هولناکی به قتل رسیده‌اند. پس از این تماس تیمی از ماموران پلسی آگاهی در محل
جنایت حاضر شده و در بررسی ها متوجه شدند زنی 27 ساله به نام صدیقه با ضربه‌های چاقو به قتل رسیده است. جسد دو پسر او به نام‌های ارشیا 4 ساله و شبیر 1 ساله نیز در یک از اتاق ها کشف شد.
پدر خانواده به نام مجید 31 ساله که در محل قتل حضور داشت در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: همسر و فرزندانم را به شکل شیطان دیده و ابتدا صدیقه را ساعت 7 صبح خفه کردم. بعد هم با چاقو چند ضربه به بدنش وارد کردم. دو پسر خود را نیز به شکل شیطان دیده و آنها را نیز خفه کردم.
متهم فردی معتاد به شیشه و بیکار است که تحت تاثیر مصرف مواد مخدر دست به این جنایت هولناک زده است. او پس از دستگیری مدعی شد صدایی به او اعلام می‌کرده که این جنایت را انجام دهد و تحت تاثیر این صدا مرتکب قتل همسر و فرزندانش شده است.
در ادامه بررسیها مشخص شد، متهم و همسرش اهل بابل (بندپی شرقی) بوده و چندین سال است که در بهشهر سکونت داشتند. متهم در بهشهر دارای سابقه کیفری مواد مخدر و ایراد ضرب عمدی می باشد.همچنین دو سال به خاطر سرقت در زندان اوین بازداشت بود.
با تحقیقات مقدماتی متهم به محل جنایت منتقل شد تا صحنه جنایت های خود را بازسازی کند. مجید در تشریح صحنه قتل ها گفت : قرار بود من پادشاه کشور شوم و پس از آن تمام جهان را تسخیر کنم. 40 روز گوشه نشینی کردم تا به آرزوی قدیمی خود برسم. از سوی دیگر متوجه شدم همسرم به من خیانت کرده و اسرار پادشاهی مرا فاش کرده است به همین دلیل تصمیم گرفتم او را به سزای خیانتش برسانم. صبح روز حادثه صدایی در گوشم پیچید و به من گفت : که قیام کن و در اول راه همسر و فرزندانت را بکش. ابتدا می خواستم آنها را با پارچه خفه کنم که موفق نشدم به همین خاطر آنان را با چاقو زدم. در زمان قتل فرزندانم را به صورت شیطان می دیدم و باید آنها را می کشتم .
متهم پس از بازسازی صحنه قتل با قرار قانونی روانه زندان شد تا سلامت روحی و روانی او از سوی متخصصان پزشکی قانونی بررسی شود.