-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

ادامه شكنجه ساكنان ليبرتي به دستور صادق محمد كاظم

سازمان مجاهدين خلق ايران _دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران  :

              ليبرتي- شماره 68


فراخوان فوري براي پايان دادن به محدوديتهاي ضد انساني و اخراج عاملان قتل عام ساكنان از ليبرتي

نيروهاي عراقي در يك اقدام ضد انساني همچنان از استفاده ساكنان از ليفتراكهاي متعلق به خودشان جلوگيري مي‌كنند. از زمان انتقال اولين گروه از ساكنان به ليبرتي در بهمن 1390 (فوريه2012 ) و به منظور اعمال فشار و شكنجه ساكنان. نيروهاي عراقي از انتقال ليفتراكهاي ساكنان جلوگيري كردند. مراجعات و مكاتبات گسترده ساكنان و نمايندگانشان در اشرف و ليبرتي و در خارج از عراق با مارتين كوبلر و يونامي به جايي نرسيد و هيچ عكس العملي از جانب آنها بر نيانگيخت. انتقال وسايل توسط افراد در اين مدت باعث بيماريهاي استخواني و دردهاي شديد دست وپا و كمر و ضايعات استخواني جبران ناپذير شده است.

پس از مراجعات متعدد به يونامي و مقامات آمريكايي، دولت عراق موافقت كرد دو دستگاه ليفتراك در (8 آذرماه) 28نوامبر2012 از اشرف به ليبرتي منتقل شود. اما درحاليكه قرار بود اين دو ليفتراك به طور مستمر در اختيار ساكنان باشد، صادق محمد كاظم به نيروهاي عراقي دستور داده است تا آنها را جز در برخي روزها آنهم در ساعات بسيار محدودي در اختيار ساكنان قرار ندهند. 

روز شنبه 30دي (19ژانويه) سروان حيدر عذاب ماشي در يك اقدام تحريك آميز  يكي از دو ليفتراك را به داخل مقر گروهان عراقي برده و باطري آن را بازكرد  و براي ژنراتوري كه به تازگي به محل استخبارات برده شده  مورد استفاده  قرار داد. 

صادق محمد كاظم و حيدر عذاب ماشي  هر دو به طور مستقيم در  دو قتل عام  ساكنان در ژوئيه 2009 و آوريل 2011  كه منجر به كشته شدن 50 تن و زخمي شدن بيش از 1100 تن شد، شركت داشته اند و از سوي دادگاه اسپانيا به خاطر جنايت عليه جامعه بين المللي احضار شده اند. 

مقاومت ايران سازمان ملل و دولت آمريكا را با توجه به مسئوليتي كه نسبت به سلامت و امنيت ساكنان ليبرتي دارند، به اقدام فوري براي پايان دادن به شكنجه ساكنان و محدوديتهاي ضد انساني مانند محروم كردن آنها از ليفتراكهاي خودشان و همچنين خارج كردن افسران فوق الذكر از ليبرتي فرا مي‌خواند. دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

3 بهمن 1391(21 ژانويه 2013)