-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

ادعای وحشتناک

گاردین

روزنامهء گاردین چاپ لندن در مورد توقف انتقال زندانیان از سوی نیروهای بین المللی به حکومت افغانستان مقالهء را به نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد:

پس از اینکه، گزارش های از بدرفتاری و شکنجه در برخی زندان های حکومت افغانستان به نشر رسید، ناتو پروسه انتقال زندانیان را به مقامات افغان، متوقف ساخت.

به نوشتهء روزنامه گاردین ناتو از حکومت افغانستان خواست که در مورد ادعای بدرفتاری و شکنجهء با زندانیان، تحقیق کند.

براساس این گزارش در زندان های حکومت افغانستان بخصوص زندان ریاست عمومی امنیت ملی، زندانیان به تجاوز جنسی، کشیدن ناخن ها، پیچ و تاب دادن اعضای مخصوص بدن، به طور گستردهء مورد شکنجه قرار می گیرند.

روزنامه گاردین اضافه می کند، ناتو با در نظرداشت این ادعا، فیصله کرد که تحویل دیهی زندانیان را به حکومت افغانستان به تاخیر اندازد.

روز نامه می نویسد، نشر گزارش که در مورد شکنجه در زندان های افغان تهیه شده بود، چند بار به تاخیر افتاده است.

درتازه ترین گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است، شکنجه در زندان های ریاست امنیت ملی و توقیفگاه های پولیس افغانستان همین اکنون ادامه دارد.

همزمان با این مقامات افغان ادعای بدرفتاری و شکنجهء زندانیان را رد کرده اند.

روزنامه گاردین درادامه می نویسد: آیساف بعد از نشر این گزارش، سپردن زندانیان را به مقامات افغان به تاخیر انداخت. اما مشخص نیست دلیل این اقدام آنها،عکس العمل به گزارش سازمان ملل متحد بود و یانه ؟

جیمز گریبل سخنگوی آیساف از تبصره در این مورد خوداری کرد که در کدام زندان های حکومت افغانستان با زندانیان بدرفتاری صورت می گیرد.

روزنامه گاردین می نویسد، بازهم این موضوع روشن نیست که آیا بدرفتاری و شکنجه در همان زندان های صورت می گیرد که در گزارش سال 2011 میلادی سازمان ملل متحد آمده بود و یا نه ؟

شفیق الله طاهری سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی به روزنامه گاردین گفته است، ما این ادعا را رد می کنیم و امریکایی ها تاکنون هیچ اسناد و شواهد ارایه نه کرده اند که نمایانگر شکنجهء زندانیان در محابس این کشور باشد.