-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۳, سه‌شنبه

سگ افغانستان بهترین یادگار یک سرباز انگلیسی

لاس آنجلس تایمز

نشریه لاس آنجلس تایمز به یک مسالهء کاملا متفاوت در افغانستان پرداخته، می نویسد:
یک نهاد خیریه به نام « نوزاد» که توسط یک سربازدریایی سابق بریتانیای تشکیل شده است به عساکر خارجی کمک می کند، حیوانات ممنوع شان را دوباره یافته و به کشور های شان انتقال دهند.

لیویس یک سرباز کماندوی بریتانیایی زمانی که در ولایت هلمند در افغانستان بود از یک سگ نگهداری می کرد و او را «پیکاسوس» نام گذاشته بود و همه عساکر او را به نام پیگ یاد می کردند.

زمانیکه در رخصتی های کرسمس لیویس به خانه رفت، به فامیلش در مورد اهمیت و محبت اش به این حیوان قصه کرد.
نشریهء لاس آنجلس تایمز می نویسد، اما دوماه بعد در سال 2011 لیویس در افغانستان کشته شد.

والدین لیوس به کمک عساکر کماندوی بریتانیایی و عساکر افغان سگ او را به کابل انتقال دادند و شش ماه بعد در انگلستان به والدین لیوس تحویل داده شد.

تونی لیوس پدر عسکر بریتانیایی لیوس که در افغانستان کشته شد، در روز عید شکر گذاری گفته است:
«این سگ برای ما خیلی اهمیت دارد، او یاد آور لحظات افغانستان بوده، سمبول فداکاری پسر ما در آن کشور است. او این سگ را دوست داشت و چون خاطرات او را با خود دارد، ما نیز او را دوست داریم. »