-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

در زیر زمین کیهان چه خبر است؟


رئیس زندان 59 سپاه جاسوس اسرائیل از آب در آمد.


سایت ملی مذهبی ها نوشت: یک محفل از فرماندهان و اعضای قدیمی سپاه که دیدارها و گفتگوهایی با هم دارند معتقدند در جمع و حلقه حسین شریعتمداری (مدیرمسئول روزنامۀ کیهان وابسته به شخص خامنه ای) موساد نفوذ کرده است.
جلسات حسین شریعتمداری در طبقه زیر زمین ساختمان روزنامه کیهان و به طور ادواری و با حضور حدود ده – دوازده نفر تشکیل می شود.برخی اعضا و فرماندهان قدیمی سپاه روی این محفل حساس شده و با رصد کردن آن به این نظر رسیده اند که در میان آن ها افرادی مشکوک حضور دارند که مرتبط با موساد هستند. گفته می شود این مسئله با برخی شخصیت های سیاسی منتقد وضعیت کنونی نیز مطرح شده است. یکی از آن ها گفته است باید این مسئله با رهبری در میان گذاشته شود . ولی ظاهرا تمایلی به دیدار و انعکاس این مسئله به رهبر ج.ا در میان برخی از مطلعان از این مسئله وجود ندارد.
شخصیت منتقد دیگری نیز که این مسئله با وی مطرح شده ضمن تایید آن گفته است من هم از این مسئله مطلع شده ام اما گفتن این حرف ها فایده ندارد. باید بینیم چطور می شود این خطر را از سر کشور رفع کرد.
شایان ذکر است در گذشته نیز برخی شخصیت های مخالف به خصوص در میان نیروهای منتقد و تحول خواه ملی رفتار و حرکت های باند امنیتی متکی به تحلیل های کیهان را به نفع اسرائیلی ها ارزیابی می کردند و بعضا نیز به نفوذ احتمالی موساد درشکل گیری این نوع رفتار و کارکردها اشاره داشتند. اما این مباحث بیشتر جنبه تحلیلی داشت و تاحدی هم با ناباوری بسیاری طیف ها و فعالان سیاسی مواجه می شد. آن ها معتقد بودند عملکرد باند امنیتی – نظامی و محفل کیهان نه مستقیما بلکه به طور غیر مستقیم به نفع صهیونیست هاست.
اما گاه شنیده هایی در باره نفوذ صهیونیستها در برخی نهادها و یا دستگیری برخی عناصر امنیتی – نظامی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل شنیده می شد. از جمله یکی از زندانیان سرشناس کشور خود در کنار کسی زندانی بوده که وی رئیس زندان ۵۹ سپاه بوده ( همان زندانی که فعالان ملی- مذهبی و نهضت آزادی در سال ۷۹ و ۸۰ در آن زندان بودند) و خود وی گفته بوده که اتهامش جاسوسی برای اسرائیل است. این زندانی سرشناس معتقد بود که این اتهام صحیح  است.