-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۱۱, چهارشنبه

دانشگاه ننگرهار؛ مرکزطالبان علیه حکومت


  با گسترش قانون شکنی وخود سری در رهبری سیاسی، دانشگاه ها به سنگر طالبان بدل شده اند.

گزارش ها به نقل از رسانه های با اعتبار حاکی اند که طالبان وحزب اسلامی دربین ده هزار دانشجوی دانشگاه ننگرهار نفوذ کامل دارند و اوراق تبلیغاتی، اطلاعیه ها ودستورالعمل های آنان همه روز از طریق چارت های دیواری دانشگاه انتشار می یابد. این درحالی است که دانشجویان از رفتار دولت ونیروهای امنیتی سرخورده و هراسان اند. به گزارش بی بی سی هم اکنون بیش از ده تن از دانشجویان فاکولته های مختلف لادرک اند و دانشجویان مدعی اند که از سوی نیروهای امنیتی در بازار و درمناطق خارج از حدود دانشگاه ربوده شده اند. فضای ترس برجماعت دانشجو مسلط است و مقامات محلی نیز این قضیه را تایید می کنند.
آن چه درنظر اول دردانشگاه ننگرهار قابل توجه است، شکل نا متجانس وغیر معیاری لباس های دانشجویان است که محیط دانشگاه شباهت کامل به یک مدرسۀ طلاب محلی دارد که که دررأس آن یک عالم فقه قرار داشته باشد. پوشیدن دریشی موافق با معیار یک محیط فرهنگستانی اصلاً وجود ندارد و هر فرد تازه وارد از دیدن صدها جوان ریش دار، پتو پوش و چپلک به پا هاج وواج می ماند. این دانشجویان به خبرنگاران گفته اند که فضای ترس پلیسی بردانشگاه حاکم است و دراظهارات خویش به طور صریح وبی پرده از طالبان وحزب اسلامی نماینده گی می کنند.
ضیأ عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار نیز تایید کرده که نیروهای امنیتی ناظر بررفتار دانشگاهیان است و این دستور از سوی شورای امنیت ملی افغانستان برای آنان ابلاغ شده است. بنا برین گمان می رود که با سستی گرفتن نظارت حکومت ومبادی رسمی درننگرهار، دانشگاه جلال آباد به مرکز اصلی خیزش سیاسی وعملیاتی علیه رژیم کابل مبدل شود.