-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۱۲, پنجشنبه

خامنه ای، جنگ یورانیوم را با جنگ اسلامی اشتباه می گیرد


هیچ کسی روی گپ های آقا گپ مانده نمی تواند. 
پیک نت
سه شنبه ای که گذشت، تولد پیامبر اسلام بود و ایران تعطیل. به بهانه این روز و این میلاد روسای سه قوه و هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع مصلحت نظامی در دو سوی آقای خامنه ای، در جمع "وحدت اسلامی" ظاهر شدند و آقای خامنه ای طی سخنانی به افریقایی ها و علیه دخالت ارتش فرانسه در مالی رهنمود داد و گفت:
«حركت جدیدی كه امروز غربیها در افریقا برای تسلط بر ملتهای آفریقایی آغاز كرده اند، نتیجه اختلافات و مشغول بودن مسلمانان به یكدیگر است. هر حركت اختلافی در میان ملتهای مسلمان و یا در داخل هر كشور اسلامی، بطور قطع و یقین، بازی كردن در زمینی است كه دشمن طراحی كرده است.»
1- این هم یکی از همان تحلیل های سطحی و در توجیه اوضاع داخلی ایران وحاکمیت است که آقای خامنه ای ارائه کرد. دخالت ارتش فرانسه در افریقا و مالی نه بر اثر اختلافات میان مسلمانان، بلکه برای سلطه بر بزرگترین منبع اورانیوم در این کشور صورت گرفته است. ثروتی که در برآوردهای اعلام شده 180 میلیارد دلار است. آن مسلمان هائی که بر بخش از مالی تسلط پیدا کرده بودند نیز "کیش" شده از سوی بقیه قدرت های جهانی بودند که می خواستند این ثروت را از دست فرانسه در آوردند. آنهائی که مسلط شده بودند نیز از کارگران و افراد فدائی و مسلح معمرقذافی رهبر به قتل رسیده لیبی بودند و هستند که با سلاح از لیبی گریخته و در خدمت قدرت های دیگر جهانی بخش ثروتمند مالی را تصرف کرده بودند.
بنابراین، آقای خامنه ای برای توجیه اوضاع از هم پاشیده داخلی حاکمیت و رهبری خود، جنگ در مالی و اختلاف مسلمانان را بهانه کرده است، درحالیکه جنگ نه بر سر اسلام، بلکه بر سر اورانیوم است و اتفاقا حاکمیت بی لیاقتی که بدون رای مردم بر سر کار است زمینه را برای دولت و ارتش فرانسه آماده کرد. استقبال مردم رها شده از زیر چنگال مسلمانان مرتجع (شبیه همان دار و دسته ای که آقای مصباح دارد) از ارتش فرانسه بعنوان آزاد کننده آنها از شر آن مسلمانان باید درس بزرگی برای آقای خامنه ای باشد. "کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی". آقای خامنه ای اگر فرزانه بود خودش در یک جبهه اسلامی قرار نمی گرفت و طرفداران و وابستگاه جبهه دیگر اسلامی را زندانی نمی کرد.

درادامه همین جلسه و سخنرانی رهبر، آقای احمدی نژاد هم سخنرانی کرد و یک پشت پا به آقای خامنه ای زد و گفت:
«تنها راه رستگاری امت اسلامی تبعیت از پیامبر (ص) است.»
و در ادامه همین سخنرانی یک تعریف جدید هم از اسرائیل ارائه داد که هیچ تشابهی به هلوکاست بازی دوره اول ریاست جمهوری اش نداشت. او گفت:
«هدف اصلی مستكبران جهانی و صهیونیستهای بی فرهنگ غارت جهان و سیطره بر آنست.»