-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ دی ۲۸, پنجشنبه

لت وکوب خبرنگاران رادیو آزادی

حمیده عثمان، پرویز وسباوون تهدید ولت وکوب شدند.

نهاد هاى حمايت ازخبرنگاران ، "تهديد ولت وکوب یک خبرنگارودو فلمبردار" درجريان تهيه گزارش از حمله انتحاری شهرکابل را محکوم کردند .
يک حملۀ انتحارى حوالى ساعت ١٢ ظهر امروز، درمقابل یک ساختمان ریاست عمومى امنيت ملى در نزديکى چهارراهى صدارت صورت گرفت.
انجمن آزاد ژورنالستان( سفما )  ودفتر نی ( حمايت کننده رسانه ھای آزاد درافغانستان) با انتشار اعلاميه هاى جداگانه که یک نسخه آن را به آژانس خبری پژواک فرستاده اند در مورد  آن چه که لت و کوب و تهدید یک خبرنگار ودو فلمبردار در جریان پوشش خبری این رویداد خوانده اند، واکنش نشان داده اند.
 انجمن ازاد ژورنالستان گفته است که به اساس شکايات رسيده به این انجمن ، کارمندان امنيتى يکبار ديگر با شمارى از خبرنگارانى که می خواستند درمورد این رویداد معلومات بدست بياورند؛ برخوردنادرست نموده اند.
 در اعلامیه آمده است:" در هنگام پوشش خبری این رویداد، سباوون فلمبردار راديوى آزادى  وپرويز معاون تخنيکى اومورد لت وکوب قرارگرفته وحميده عثمان خبرنگاراين راديوازسوى جنرال ايوب سالنگى قوماندان امنيه شهرکابل تهدید شده است."
به نقل ازاین اعلامیه، این تازه ترین مورد برخورد نامناسب مقام های حکومتى با خبرنگاران می باشد.
  این نهاد گفته است که بر اساس قانون اساسی کشور مقام های دولتی مکلف هستند به رسانه ها که به مردم در مورد این رویدادها اطلاع رسانی می کنند، معلومات بدهند.
انجمن آزادی ژورنالیستان از دولت خواسته است تا ازتکراراین گونه برخوردها با خبرنگاران جلوگیری کرده و در زمینه ارایه معلومات مورد نیاز خبرنگاران به موقع با آنان همکاری کند.
همزمان دفتر نى، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نيز لت و کوب و تهدید خبرنگاران در جریان این رویداد را غیر قابل قبول خوانده و آن را محکوم کرده است.
نی گفته است:" نيروھای امنيتی کشور بايد بدانند همان طور که آن ھا مسؤليت حفظ امنيت شھروندان را به دوش دارند، خبرنگاران نيزوظيفۀ اطلاع رسانی را به عھده دارند و  نيروھای امنيتی نیز نباید جريان اطلاع رسانی را مختل نمايند."
 این نهاد افزوده است که نسبت به وظیفه سنگین نیروهای امنیتی درجریان این گونه رویداد ها به منظور جلوگیری از افزایش تلفات و تامین امنیت آگاه است اما تاکید کرده است که در چنین زمانی نباید برای خبرنگاران مشکل ایجاد شود.
 دفتر نى ھر نوع برخورد غير مسؤلانه و خشونت بار با خبرنگاران را در مغایر با قوانين نافذ کشور  دانسته و ازدولت خواسته است تا خبرنگاران ورسانه ها را حمايت نمايد.
 حميده عثمان، خبرنگار راديو ازادى که گفته می شود با دو همکارش مورد لت و کوب و تهدید قرار گرفته است به پژواک گفت که شیوه برخورد نیروهای امنیتی با وی" استبدادی" و "خصمانه" بود.
 وی گفت:" هنگامی که با دوهمکار خود از يک فرد مجروح  این حمله حادثۀ امروز فلمبرداری می کردند، مورد لت و کوب و تهدید قرار گرفتند."
وحیده عثمان افزود که با وجودی که وی کارت خبرنگاری خود را به پولیس نشان داد، اما آنها با خشونت رفتار کردند.
 اين خبرنگارهمچنان مدعی شد که ايوب سالنگى قوماندان امنيه کابل ويک تن ازمحافظ وی، او تهدید نیز کرده است.
 حميده عثمان به پژواک گفت:" من ازقوماندان امنيه خواستم که جزييات را درمورد حادثه امروز با من شريک کند اما قوماندان مرا تهدید کرد و محافظ اش مرا به مرگ تهدید کرد."
 اما حشمت ستانکزى، سخنگوى قوماندانى امنيه شهرکابل ، وقوع چنين برخورد نامناسب با این خبرنگار و دو فلمبردار را به طور کامل رد کرد.
وى گفت:" اگرچنين برخوردی صورت گرفته باشد  بايد با مقامات امنيتى شريک ساخته می شد تا به ان رسیدگی می گردید."
سخنگوى قوماندانى امنيه شهر کابل در مورد نگرانى نهادهاى حمايت ازحقوق خبرنگاران دربرابر چنين برخوردهاى مقامات امنيتى با  خبرنگاران گفت که امکان دارد واکنش این نهاد ها برپایه اطلاعات نادرست صورت گرفته باشد.