-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

رفت، آن کو مرغ جانش درقفس چون می تپید

عزیزغزنوی درگذشت.
عاقبت در این جهان افتادن است. 

عزیزغزنوی، آن خزینۀ فروتنی و آواز درزمان طالبان آلام سختی را تحمل کرد ودم نزد. بعد ازآن نیز هیچ ستیژی را پذیرا نشد و گو این که دورۀ انجویی حیات موسیقی افغانستان مجالش ربوده بود.
عزیز غزنوی، آوازخوان افغان شب هفتم جدی/دی در کابل درگذشت.
پس از درگذشت رحیم مهریار، ظاهر هویدا و عبدالمحمد هماهنگ، وفات عزیز غزنوی، ضایعه ای بود که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آن را جبران ناپذیر خواند.
عزیز غزنوی در اثر سکته قلبی درگذشته است.
او از مدیران بخش موسیقی در رادیو و تلویزیون ملی افغانستان بود.
عزیز غزنوی در کنار آوازخوانی، آهنگسازی نیز می‌کرد و آهنگ معروف او با مطلع:
"من به دنبال دلم با چشم خونبار آمدم
آرزو گم کرده‌ام با حالت زار آمدم"
در بیرون از افغانستان نیز شهرت یافته و آوازخوانانی در ایران و تاجیکستان نیز آن را اجرا کرده اند.
عزیز غزنوی در شصت سالگی دنیا را وداع گفت و در سالهای فعالیتش به عنوان آوازخوان و آهنگساز، آثار بسیاری خلق کرد که شماری از آنها به شهرت بسیار رسیدند.
اسلام الدین فیروز رئیس دیپارتمنت موسیقی در دانشگاه کابل گفت عزیز غزنوی در موسیقی سبک ویژه ای داشت که موسوم شده است به سبک "فولکوریک شهری".