-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۷, شنبه

جنگ نیابتی؛ درسی که جامعه جهانی آموخته است

ایکانومیست

مجلهء ایکانومیست در تازه ترین شماره اش مقالهء نوشته است زیر عنوان «تروریزم جهانی و افغانستان.»

در بخشی از این مقاله آمده است، پس از جنگ یازده ساله بر ضد تروریزم در افغانستان و عراق که ملیارد ها دالر هزینه و هزاران نفر قربانی داشته است، جامعهء جهانی درسی را آموخت.

به نوشتهء ایکانومیست، بیشتر از هر زمان دیگر غربی ها حالا بیشتر قانع شده اند که مداخلهء خارجی حتی با نیت نیک، قوای نظامی را درگیر یک جنگ بی پایان بر ضد یک دشمن نا مرئی می سازد، آنهم جنگی که هدف آن کمک با مردمیست که از این تلاش ها قدردانی نمی کنند.

مجله می نویسد، پژواک صدای جنگ افغانستان زمانی بلند تر شنیده شد که اردوی فرانسه با اسلامگرایانی که خواستار جاری کردن شریعت اسلامی بودند درگیر جنگ شد.

ایکانومیست این نکته را در اشاره به رویداد اخیر در شمال الجزایر می نویسد، رویدادی که در آن جهادیان اسلامگرا بالای تاسیسات گاز حمله کرده و تعداد زیادی از خارجی ها را گروگان گرفته و به قتل رساندند.

نیرو های فرانسوی برای رهایی گروگان ها وارد الجزایر شده بودند.

به نوشتهء ایکانومیست، از این رویداد چنین بر می آید که تروریستان جبههء دیگری را در عمق صحرا به وجود آورده اند که می تواند دامی برای کشور های غربی باشد.

به نوشتهء نویسندهء این مقاله، همهء تجارب کسب شده از یک جنگ، در جنگ دیگر قابل استفاده نیستند. اگر فکر کنیم که گسترش اسلامگرایی از شرق افریقا
یعنی از سومالیا و سودان تا به مالی و چاد به معنای به وجود آمدن یک افغانستان و عراق دیگر است اشتباه می کنیم. از سوی دیگر این هم یک اشتباه خواهد بود اگر غربی ها برای حل بحران های خطرناک از کمک بپرهیزند.

به باور نویسندهء این مقالهء ایکانومیست، درگیری در افریقا، مانند کابل و بغداد درازمدت و نا امید کننده نخواهد بود، زیرا در افریقا تعداد زیاد مسلمانان بر خلاف جهادیست های تندرو هستند.