-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۳, سه‌شنبه

جنگ نیابتی با پول

تعداد از مردم در بعضی ولسوالی های غزنی می گویند، از چند وقت به این طرف، یک گروه ناشناس افراد مسلح به آنجا آمده است و به مردم می گویند، برضد حکومت بجنگید به شما پول میدهیم.

به گفته مردم محلی، این گروه مسلح در بدل دادن پنجاه تا شصت هزار افغانی به هر گروه از ساکنین محل، آنها را به حملات بر مقامات دولتی، فرا می خوانند.

عبدالروف یکتن از باشنده های ولسوالی دهیک ولایت غزنی می گوید، اکثر این افراد مسلح وزیری ها و افرادی اند که به زبان اردو صحبت می کنند. به گفته مردم محلی، آنها ماین های قوی تر تهیه کرده می توانند و هنر جنگ را هم بلد اند.

احمدالله باشنده دیگر ولسوالی دهیک می گوید، قبل از این طالبان افغان می آمدند، پول می خواستند و می رفتند ولی حال جنگجویان خارجی در بدل پول مردم را به جنگ دعوت می کنند. به گفته احمدالله طالبان افغان کسی را به زور به جنگ وادار نمی کردند.

یک باشنده دیگر محل به نام میرویس می گوید، این جنگجویان خارجی قیمت های مختلفی را بالای مقامات دولتی و سربازان اردوی ملی گذاشته اند، که در صورت کشتن آنها، فلان مبلغ به آنها داده می شود.

مقامات ولایت غزنی و طالبان نیز تقسیم پول در بدل جنگ به مردم محل را، رد نموده اند. نبی جان سخنگوی والی غزنی گفته است، تا حال به آنها چنین خبری نرسیده ولی اگر چنین باشد، در مورد اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.

از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، نه تنها مساله دادن پول به مردم ولسوالی های غزنی توسط جنگجویان خارجی را رد کرده بلکه حتی حضور جنگجویان خارجی را در این مناطق رد کرده است.

به گفته مجاهد، در بین باشنده های محل دوستانی زیادی دارند که نیرومند هم هستند، و نیاز به گرفتن پول در مقابل جنگ ندارند.

به گفته سخنگوی طالبان، به غیر از دوستان آنها، کسی دیگر در قریه های غزنی وجود ندارد. قابل ذکر است که قرار است غزنی سال آینده هجری شمسی به حیث مرکز تمدن اسلامی تعیین شود.