-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۵, پنجشنبه

جاپان: یک کنفرانس شبیه «بن» ضرورت است

جاپان تایمز

روزنامهء انگلیسی زبان جاپان تایمز راه دیگری برای حل بحران افغانستان پیش بینی می کند، برگزاری کنفرانسی مشابه به کنفرانس بن که در آن مذاکرات صلح انجام شود.

روزنامه به نقل از ولی نصر مشاور ارشد وزیر خارجهء امریکا در امور شرق میانه، افغانستان و پاکستان می نویسد که گفته است، نقش جاپان درین زمینه باید گسترده تر شود و توکیو باید جامعهء جهانی را به میانجیگری در گفتگو های صلح افغانستان تشویق کند.

ولی نصر در جریان سفری به توکیو، به جاپان تایمز گفته است، کشور های چون جاپان با استفاده از نفوذی که در منطقه دارند می توانند تلاش کنند تا اروپا و امریکا را در کوشش های بین المللی برای صلح دایمی در افغانستان دخیل سازند.

به باور نویسندهء این مقالهء جاپان تایمز، تحکیم صلح در افغانستان پیش از خروج سربازان ناتو ازین کشور، حیاتی است.

روزنامه به اظهارات بارک اوباما رییس جمهور امریکا در دیداری با همتای افغانش حامد کرزی اشاره کرده که گفته است نیروهای امریکایی پروسهء سپردن مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان را سرعت خواهد بخشید.

اما به نوشتهء جاپان تایمز، بالای توانایی نیروهای افغان و این که آیا آنها به تنهایی امنیت مردم افغانستان را حفظ کرده خواهند توانست، شک و تردید وجود دارد.

روزنامه از ولی نصر نقل قول کرده که هشدار می دهد، سقوط حکومت افغانستان بالای کشور های منطقه از جمله شرق و جنوب آسیا نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت.