-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۹, دوشنبه

رابطۀ زیر زمینی با تأسیسات فردو قطع شده

حکومت ایران معتقد است که این انفجار یک خرابکاري است و انفجار در بخش انتقال هگزافلورید اورانیوم رخ داده است.کریستوفر کالینز  به گفته یک فرد مطلع درحکومت ایران، طي یک انفجار در سایت اتمي فردو، بخش بزرگي از این تاسیسات نابود شده است و در حدود 240 نفر از کارکنان این سایت زیر زمیني، گیرافتاده اند. سایت فردو با 2700 سانتریفوژ درحال غني سازي اورانیوم با غلظت 20 درصد است. کارشناسان مي گوید تولید اورانیوم با این غلظت براي ساخت سلاح اتمي است.

رضا خلیلی که گزارشي در این مورد منتشر کرده مي گوید:

 "غني سازي اورانیوم توسط ایران نگراني اصلي اسرائیل است و نخست وزیر این کشور بارها در مورد غني سازي بیست درصدي اورانیوم در ایران هشدار داده است. انفجار روز دوشنبه، درست یک روز قبل از انتخابات اسرائیل که منجر به انتخاب شدن ناتنیاهو شد، رخ داده است."

خلیلي مي گوید:

"ایران براي رفع نگراني ها بخشي از اورانیوم غني سازي شده را به رآکتور تحقیقاتي تهران سپرده بود. با این حال بعد از چند روز از شکست مذاکرات با آژانس بین المللي انرژي اتمي، مقامات ایراني اعلام کردند روند غني سازي اورانیوم را لحظه اي متوقف نخواهند کرد." او مي افزاید: "غني سازي اورانیوم در ایران در دو نقطه صورت مي گیرد: تاسیسات نطنز با بیش از 10 هزار سانتریفوژ و سایت فردو یا بیش از ۲۷۰۰ سانتریفوژ. حکومت ایران یک ذخیره اورانیوم با غلظت کم ۳/۵ درصد در اختیار دارد که در صورت غنی سازی بیشتر می‌تواند شش بمب اتمی تولید کند."

خلیلی می‌گوید: "تبدیل اورانیوم با غلظت کم به اورانیوم ۲۰ درصد زمان زیادی می‌برد. برای تولید اورانیوم ۹۰ درصد برای ساخت یک بمب اتم، نیاز به غنی سازی ۲۲۵ کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده ۲۰ درصد است. به گفته یک منبع امنیتی که از سایت فردو محافظت می‌کرد، در ساعت ۳۰: ۱۱ دقیقه روز دوشنبه به وقت تهران انفجاري در سایت رخ مي دهد. این تاسیسات در داخل کوه قرار دارد و نه تنها در برابر حمله هوایي بلکه در برابر بمب هاي سنگر شکن هم مقاوم است.

گزارش اولیه توسط حمیدرضا ذاکري، که قبلا براي وزارت اطلاعات و امنیت ملي ایران کار مي کرده است، منتشر شده است." این منبع خبري به خلیلي گفته است که انفجار مهیبي در سایت فردو رخ داده است و اتوبان تهران- قم چند ساعت مسدود بود. از روز چهارشنبه گذشته، نیروهاي کمک رسان نتوانسته اند با افرادي که در تاسیسات گیر افتاده اند، ارتباط برقرار کنند. خلیلي مي گوید که این تاسیسات ۹۲ متر زیر زمین قرار دارد و دو آسانسور دارد که در حال حاضر از کار افتاده‌اند. یکی از این آسانسور‌ها ۷۵ متر پایین مي رود و کاربرد آن رسیدن به اتاق سانتریفوژ ها بود . آسانسور دیگر براي بردن تجهیزات سنگین و جابجایي هگزافلورید مورد استفاده قرار مي گرفت. یک پله اضطراري به زیرزمین سایت مي رفت و پله دیگر هنوز تکمیل نشده بود.

منابع اطلاعاتي به خلیلي گفته اند که راه خروج اضطراري در بخش جنوب غربي سایت غیر قابل دسترسي است. حکومت ایران معتقد است که این انفجار یک خرابکاري است و انفجار در بخش انتقال هگزافلورید اورانیوم رخ داده است. این انفجار در سومین اتاق سانتریفوژ که اورانیوم غني سازي شده در زیر آن قرار داشت، اتفاق افتاد.   خلیلي مي گوید که این اطلاعات به مقامات آمریکایي رسیده است اما هنوز از سوي حکومت ایران و منابع خبري واسطه بین ایران و اسرائیل، نه تایید شده و نه تکذیب. آمریکا و سایر متحدانش به این نتیجه رسیده اند که جمهوري اسلامي ایران از خط قرمز عبور کرده است. وي فاش مي سازد که این اطلاعات به دلایل امنیتي تا چند روز پیش فاش نشده بود تا اینکه یک مامور موساد از تصمیم خرابکاري در سایت هاي اتمي ایران به شکلي گسترده تر از گذشته باخبر شد. اگزمینر ، 27 ژانویه