-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۷, شنبه

کام ایر؛ عقب صحنه چه خبر است؟


 

 لیستر کارول، یک سخنگوی آیساف به بی بی سی گفت: "ما یک تحقیق انجام دادیم. بر اساس این تحقیق و اطلاعاتی که به مرکز فرماندهی سپرده شده، تصمیم گرفته شده که نمایندگی‌های قراردادی ما دیگر با کام ایر کار نکنند."

وی گفت که به دلایل حقوقی وامنیتی از دادن جزئیات بیشتر درین باره امتناع می کند. منابع بین المللی درتماس با چنین موضوع حساس، از روی شناسه های تحقیق و نتیجه گیری های کامل عمل می کنند. استفاده از میدان های هوایی به هدف انتقال بکس های کلان دالر ومحموله های مواد مخدر درگذشته نیز از سوی ارتش امریکا رد گیری شده و هم اکنون پرونده های مکمل دراختیار آنان قرار دارند. فاش شدن قضیۀ قاچاق مواد مخدر به وسیلۀ کام ایر نیز درزمرۀ قضایایی است که از سال ها پیش روی آن کار شده اما جان مطلب درین است که دریک چنین مقطع خاص زمانی، این مسأله از پردۀ اختفا برون انداخته شده است.  
انتقال غیرقانونی مواد مخدر وپول های سیاه از طریق میدان های هوایی به خارج، درواقع عملیات به هم پیوسته ای است که بدون مشارکت، توافق وسازماندهی مشترک بین مسئولان میدان هوایی، رئیسان شرکت های هوانوردی، وزیر ترانسپورت وشبکۀ مسلط قدرتمداران درسطوح بالای دولت هیچ امکان ندارد.
سخنگوی ناتو به طور سرپوشیده ( البته برای فعلاً) چهره های ردۀ اول حکومت را هدف قرار داده است. پیش ازین نیز مسأله قاچاق مواد مخدر به وسیلۀ چرخبال های اردوی ملی از سوی مقامات امریکایی مطرح شده بود که دنبالۀ قضیه از دسترس رسانه ها خارج شد. بدون شک، درزاندازی مطبوعاتی ازین موضوع جنبۀ سیاسی دارد و آماج اصلی این پروژه، مقامات ارشد دولتی درریاست جمهوری هستند.
مافیای دولت وحلقات عملیاتی خارج از دولت که خود درواقع بدنۀ دیگری ازجنگ سالاران درحکومت اند، مشمول این پرونده اند که ممکن است دامنۀ موضوع درآینده، بیشتر آشکار شود.