-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

هشدار به سفارت امریکا


خبر
۹ دلو ۱۳۹۱
شورای وزیران موضوع اتهام قاچاق علیه شرکت هوایی کام ایر را مورد بحث قرار داد.

جلسه شورای وزیران قبل از ظهر امروز، موضوع اتهام قاچاق مواد مخدر علیه شرکت هوایی کام ایر را مورد بحث قرار داد.
حکومت افغانستان از طریق سفارت امریکا خواهان ارایه اسناد و مدارک در این زمینه گردیده است که تا هنوز آن سفارت قادر به ارایه آن نگردیده است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان بجا میدانست که قوای نظامی ایالات متحده امریکا قبل از اینکه به مطبوعات چنین ادعایی را علیه کام ایر مطرح نماید، مطابق رویه معمول بین دولتها، این قضیه را همراه با اسناد دست داشته با ادارات ذیریط افغانستان مطرح می نمود.
شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در حالیکه نشر اعلامیه قوای نظامی ایالات متحد امریکا مبنی بر اتهام قاچاق مواد مخدر توسط شرکت هوایی کام ایر را عمل غیر مسئولانه می پندارد، از سفارت امریکا در کابل می خواهد تا اسناد، شواهد و مدارک خویش را در زمینه به دولت افغانستان تسلیم نماید، در صورتی که این ادعا ثابت نگردد، دولت افغانستان خواستار اعاده حیثیت حقوقی و جبران خساره ناشی از این اعلان می باشد که به شرکت کام ایر وارد شده است.