-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

درگیری درسفارت افغانستان درایتالیا/ یک نفر زخمی


دپلومات ها با بیرق افغانستان برفرق یکدیگر کوفتند!سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ایتالیا اخیرا شاهد برخورد خونین میان سفیر و هوادارانش از یک طرف و سکرتر سوم آن سفارت از طرف دیگر بوده است.

این حادثه در حالی به روز دوشنبه مؤرخ 2 دلو 1391 مطابق به 21 جنوری 2013 در مقر آن سفارت رخ می دهد که محترم ضیا نظام سفیر کبیر افغانستان در ایتالیا اتهاماتی را بر سکرتر سوم جدیدالتقرر آن سفارت مبنی بر جاسوسی وی به معین اداری و رئیس تشریفات وزارت امور خارجه وارد نمود.

محترم ضیا نظام که شخص کار آزموده و با تجربه در عرصه دپلوماتیک می باشد، از چندی به اینسو مورد کم توجهی معین اداری و رئیس تشریفات وزارت امور خارجه بنا بر دلایل نامشخص قرار گرفته است که این موضوع سفیر را مجبور می سازد که قضیه را به شکل اساسی آن تحت نظر بگیرد و انگیزۀ اصلی این ماجرا را پیدا کند که در این رابطه مامورین معاش بگیر سفیران که تعداد شان در داخل وزارت امور خارجه اندک نیست، محترم سفیر را همکاری می نمایند که اطلاعات دست اول موضوع را روشن ساخته و سکرتر سوم سفارت محترم رحیمی پژواک را در دام می اندازد.

محترم سفیر طی چند ملاقات خصوصی به محترم پژواک توصیه می کند که این جاسوسی شایسته و بایسته یک دیپلومات نیست و باید از انجام و ادامه این ماموریت شرم آور اجتناب کند. در این مورد محترم پژواک برای چندمین بار حرف محترم سفیر را نا دیده گرفته و از طریق ایمیلی که به شکل مخفی زیر نظر و کنترول محترم سفیر می باشد اطلاعات نادرست را برای مغشوش ساختن اذهان عمومی در مرکز وزارت امور خارجه ارسال می دارد.

بالاخره محترم نظام که کاسه صبرش لبریز می شود کاپی ایمیل های ارسالی را برای محترم پژواک تقدیم می دارد و بازهم خواهش ختم این ماموریت ننگین از طرف محترم پژواک می نماید که اینبارهم محترم پژواک سفیر را اخطار می دهد.

در همین جا است که در روز دو شنبه سفیر و سکرتر اول بر محترم پژواک حمله ور شده و توسط سنگ سر میز سفیر و بیرق بر سر محترم پژواک می کوبد که بالوقفه از قسمت بالایی سر محترم پژواک خون فوران کرده و باعث بلندشدن صدای فریاد وی می شود.

در همین موقع خانمی که به حیث دیپلومات در آن سفارت ایفای وظیفه می نماید، فرق سر محترم پژواک را با چادر سر خودش محکم گرفته و به طرف پایین ساختمان حرکت می کند که در همین موقع موتر یکی از مراجعین بخش قونسلی محترم پژواک و خانم همکارش را سوار کرده و بطرف شفاخانه مرکز شهر انتقال می دهد.

به دنبال آن سفیر با عصبانیت سکرتر دوم سفارت را وظیفه داد تا مکتوبی را جهت تبدیلی و یا فرخوانی محترم پژواک عنوانی وزارت امور خارجه بنویسد که مکتوب وقتا فوقتا آماده و بعد از امضای محترم سفیر روانه ریاست آرشیف و ارتباطات وزارت امورخارجه می گردد.

محترم پژواک که بعد از گرفتن کمک های لازم از شفاخانه مرخص گردیده است فعلا برای استراحت در خانه به سر می برد.

ما دیپلومات های این سفارت خواهان مجازات عاملین این بدنامی و بدبختی چه سفیر باشد یا سکرتر هستیم و از وزارت امورخارجه می خواهیم که به طور عاجل هیات حقیقت یاب را از مرکز به این سفارت اعزام بدارد تا موضوع به اسرع وقت حل و فصل شود.

و من الله التوفیق
دیپلومات های بد بخت سفارت افغانستان در ایتالیا
نشرشده درشبکۀ اطلاع رسانی افغانستان