-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

جوانان افغان در واشنگتن کنسرت مى دهند

این سفر، می تواند دید جهانیان را نسبت به افغانستان تغیير دهد.

ده ها جوان به شمول دختران در کابل، براى شرکت در يک کنسرت بزرگ در امريکا، آمادگى گرفته و قرار است که عنقريب وارد واشنگتن شوند.
آنها شامل ٦٢ تن بوده و در ترکیب ارکستر انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، برای نواختن آلات موسیقی افغانی وغربی، ازشش ماه بدینسو در کابل مصروف تمرینات منظم، تحت نظراستادان داخلی و موزیک دایرکتران خارجی بوده و در اين مدت آمادگی های لازم گرفته اند.
احمد ناصر "سرمست" مسوول اين انستیتیوت، درمصاحبه با آژانس خبری پژواک گفت که قراراست اين گروپ، ١٢ روز بعد، جهت اجرای کنسرت به امریکا رفته و دربزرگترین تالارهای موسیقی واشنگتن (کرنیگی هال و کیندی سنتر)؛ در مورد میلودی های افغانی و چند شهکار موسیقی جهان غرب، هنرنمايى کنند.
وى افزود که جوانان شرکت کننده، ضمن معرفی فرهنگ افغانی برای جهانیان؛ علاقمندی شان را برای آوردن تنوع و تفاهم فرهنگی نیز اظهار خواهند کرد.
هرچند پیش ازاین، شاگردان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، با اجرای کنسرت هاى شان در ازبکستان، آلمان، دنمارک و تانزانیا توانسته اند با دستاوردهای چشمگیری به کشوربرگردند؛ اما این بار امیدواری مسوولان انستیتیوت از برگزاری کنسرت درامریکا و دستاوردهای آن، خیلی متفاوت به چشم میخورد.
سرمست، با ذکر این مطلب که شاگردان شان از مهارت های خاص و حرفوی درعرصۀ موسیقی اصیل افغانی وغربی بهره مند شده اند گفت که این سفر، میتواند دید جهانیان را نسبت به افغانستان تغیير دهد.
وی افزود: "ازطریق مطبوعات غرب، به جز خبرهای جنگ و حملات انتحاری درافغانستان، چیز دیگری به گوش نمیرسد؛ اما جوانان افغان میتوانند سفیرهاى صلح باشند و ازطریق موسیقی، پل های تفاهم وهمکاری را میان افغانستان و جامعۀ جهانی ایجاد نمایند."
هنرمندان جوان دراین  کنسرت، با استفاده ازآلات موسیقی افغانی و غربی چون آلات ضربی، ویلون، چیلو، کلرنیت، سکسفون، سيتار، سرود، رباب، غیچک، تنبور، طبله و...، هنرنمایی خواهند کرد.
دربین این جوانان که ١٠ تا ١٧ سال دارند و ازجمع شاگردان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان برگزیده شده اند، ١٣ دختر نیز شامل اند، که اکثرشان از خانواده های بی بضاعت و بی سرپرست مى باشند.
نگین ١٥ ساله، از دخترانی است که قراراست برای اجرای این کنسرت در برابر هزاران بینندۀ خارجی، روى استیژ بزرگ موسیقی  قراربگیرد.
وی گفت که از نُه سال بدينسو، در پرورشگاه علاوالدین کابل زندگی میکند و نسبت علاقمندی که به هنرموسیقی داشت، دوسال مى شود که  شامل انستیتيوت ملی موسیقی گردیده است. 
نگين که دراین کنسرت، آلات موسیقی چیلو و فلوت را خواهد نواخت، گفت: "میخواهیم ازطریق زبان موسیقی، به مردم دنیا بگویيم که ما اطفال افغان، از جنگ خسته شدیم و توانایی داریم تا موسیقی اصیل خود را با دست های کوچک خود رشد بتیم."
خانوادۀ این دختر نوجوان، در ولایت کنر زندگی میکنند و به دلیل نبود محدودیت های سنتی حاکم و تسهیلات لازم تعلیمی در آن ولايت، سه پسر شانرا نیز به اين پرورشگاه تحویل نموده اند.
اين دختر گفت که دراین مدت، پدرش با وجود تهدید ومخالفت های شدید خویشاوندان و مردم محل، اراده اش را نسبت به ادامۀ تعليم فرزندانش تغیير نداده و برعکس ازآنان حمایت مینماید. 
رشاد افضلی یکتن ازشاگردان دیگراین انستیتیوت گفت که درکنار دروس مکتب، به آلات ضربی دسترسی دارد؛ ازهمین رو برای این سفر برگزیده شده است. 
وی افزود که براى هر پارچۀ ضربی، آمادگی و تمرین کامل دارد و نوت های موسیقی را همه روزه تحت نظر استادانش بازنگری میکند.
این جوان نيز گفت: "جهان، افغانستان را یک کشور جنگ زده فکرمیکند؛ اما ماهم مثل جوانان کشورهای دیگر، توانایی انجام هرکاری را داریم."
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که مانند سایر زیربناهای کشور، در جریان سه دهه جنگ شدیداً متاثر گردید، پس از بازسازی و نوسازی درسال ٢٠١٠ ميلادى، در چوکات وزارت معارف و به حمایت مالی کشورهای کمک کننده، دوباره به فعالیت آغاز نموده است.
فعلاً دراین مرکز موسیقی، ١٤١ شاگرد مصروف دروس مکتب و موسیقی ميباشد، که ٤١ تن آنان را دختران تشکیل میدهند.