-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۶, جمعه

کام ایر درفهرست سیاه امریکا

قاچاق مواد مخدر

اردوی امریکا یک شرکت هوایی خصوصی افغانستان را به اتهام انتقال مقدار زیاد تریاک به تاجکستان، در فهرست سیاه گنجانیده است.

به گزارش والستریت ژورنال، جنرال جیمز ماتیس، قوماندان فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی دستور داده است که نظامیان این کشور هیچ قراردادی را با شرکت هوایی کام ایر عقد نکنند.

روزنامهء والستریت ژورنال همچنان از جنرال ریچارد لونگو، یک افسر بلند رتبهء اردوی امریکا گزارش داده که گفته است، ایالات متحده با آنانی که فعالیت های غیر قانونی را تمویل و حمایت می کنند، معاملات تجارتی نخواهد کرد.

درین حال زمری کامگار رییس و بنیانگذار شرکت هوایی کام ایر، این گزارش را رد کرده و گفته است، انتقال مواد مخدر به خارج، به دلیل تدابیر امنیتی در میدان های هوایی افغانستان، نا ممکن است.

در جریان ماه گذشته شرکت هوایی کام ایر همراه با شرکت هوایی آریانا که یک شرکت دولتی است، در بارهء امکان ادغام دو شرکت، سرگرم مذاکرات بوده است.