-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲۹, یکشنبه

از یک پیام دریافتی درباره مذاکرات اتمی

غنی سازی 20 در صدی تا یکسال متوقف می شود!

شب گذشته یک پیام کوتاه خبری درباره پیشنهادهای جمهوری اسلامی برای تفاهم اتمی با گروه 1+5 به پیک نت رسید که بموجب آن، ایران قبول کرده که بمدت یکسال غنی سازی 20 درصدی را متوقف کند. قرار است، در صورت قبول این عقب نشینی از سوی گروه 1+5 این تفاهم بدین صورت اعلام شود:
از آنجا که جمهوری اسلامی برای یکسال آینده اورانیوم غنی شده تا حد 20 در صد را در داخل تولید کرده و نیازی به وارد کردن اورانیوم 20 درصدی برای مرکز داروئی خود ندارد، برای نشان دادن حسن نیت، ادامه این غنی سازی را متوقف می کند. چنانچه پس از یکسال بار دیگر نیاز به اورانیوم 20 درصدی داشت، تولید آن را از سر خواهد گرفت!
اگر تمامی این پیام واقعیت کامل داشته باشد، آن را میتوان با خبری که روز گذشته رویتر منتشر کرد و در شماره امروز پیک نت منتشر کرده ایم در ارتباط دانست. رویتر خبر از تعطیل شدن سایت اتمی "فردو" داده است.