-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه

کتاب جنجالی 'بگذار نفس بکشم' در کابل رونمایی شد

تولد عزیز «رویش» جدید، با گذر از گردنه های تحول فکری- وداع با گذشته

عزیز « رویش » در زمینۀ سیاسی، درعبور از  سنگلاخ های پیچیدۀ تجارب واقعی سالیان جنگ وتنش، از مقاطع متضاد و گاه بسیار حرارت بار عبور کرده است و از نظر ذهنی، به قول بالزاک « یک اجتماع کامل» را درمغز خود دارد. تا میزانی که بنده به عنوان هم نسل عزیز رویش فهمیده ام، ایشان به هرگونه گرایش های رایج درفرهنگ سیاسی، دست کم یک بار ( گویا برای کشف ماهیت رفتاری پدیده های نظری) عطف التفات داشته وفرآیند فراگیری رنجباری را درخود شاهد بوده است. مواردی نادر اتفاق افتاده که من درمحضر عزیز رویش صحبت ها وشنفته های مفصلی داشته باشم، اما نگاه، داوری ها و خط روشنفکری را که از ورای عقاید وی قابل لمس بوده، از روی نوشتارهایش کم وبیش درک کرده ام. خاضعانه باید ادعا کنم که من درسیمای این نظریه پرداز به ظاهرخاموش اما فوق العاده پویا، سال ها پیش یک انقلاب فکری وبینشی را متوجه شده بودم.  رویش همه را غافلگیر کرده و تکان داده است. مأمون 


کتاب جنجالی "بگذار نفس بکشم" اثر عزیز رویش، امروز در همایشی بزرگ با حضور شمار زیادی از چهره های فرهنگی و سیاسی در کابل رونمایی شد.
نجیب الله نصیح- کابل
این کتاب، از سوی عزیز رویش نوشته شده و انتشارات تاک آن را در 2000  نسخه منتشر کرده است.
" بگذار نفس بکشم" را محمد حسین محمدی، استاد دانشگاه و نویسنده کشور و رییس انتشارات تاک، ویراستاری کرده و 551 صفحه دارد.
در زمانی که محفل رونمایی این کتاب جریان داشت، شماری از منتقدان این کتاب، در بیرون از محل برگزاری محفل، تجمع کرده و نسبت به چاپ این کتاب، اعتراض کردند.
اعتراض کنندگان، مطالب منتشر شده در کتاب بگذار نفس بکشم را مخالف ارزش های دینی دانسته و خواستار برچیدن انتشارات تاک نیز شدند.
منتقدان، در اعتراض به نشر این کتاب تاکید کردند که این کتاب، کفر آمیز بوده و در آن به علمای دینی توهین شده است.
عزیز رویش نویسنده این کتاب در پاسخ به این اعتراضات تاکید کرد که وجود اعتراضات و برخوردها با این کتاب، نشان می دهد که مطالب کتاب زنده است و نفس می کشد.
با این حال، آقای رویش معترضان به نشر کتابش را متهم کرد که این کتاب را نخوانده اند و به خاطر مسایل سیاسی، با چاپ این کتاب، مخالفت می کنند.
معترضان، همچنان خواستار توقف فعالیت انتشارات تاک نیز شدند؛ این انتشارات پیش از این، با نشر رمان جنجالی "گمنامی" اثر تقی بختیاری، با جنجال هایی روبرو شده بود.

با این حال، دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با استقبال از چاپ کتاب "بگذار نفس بکشم" گفت که آزادی بیان یکی از دستاوردهای نظام کنونی است و براساس قانون، هیچ نویسنده ای تابع نظریات حکومت برای چاپ کتابش، نیست.
به گفته آقای راشدی، فضای نقد و بررسی اثرات چاپی در کشور فراهم است و مخالفان هر اثری می توانند نظریات شان را در یک فضای آزاد و بی طرفانه، ابراز کنند.
با این حال معترضان به چاپ کتاب " بگذار نفس بکشم" نویسنده این کتاب را متهم می کنند که با نوشته هایش، تلاش دارد تا میان جریان های سیاسی و شخصیت های کشور، دو گانگی ایجاد کند.
 این کتاب به ادعای نویسنده اش، روایت بیش از سه دهه زندگی، تجربه و آموزش های عزیز رویش (نویسنده کتاب) است که این روایت، به گفته آقای رویش، در عین حال، زندگی، تجربه و آموزش های یک نسل را نیز بازتاب می دهد.
شماری از نویسندگان، با ابراز خرسندی از نشر این کتاب، می گویند که کتاب بگذار نفس بکشم، ارزش نفس کشیدن را دارد.
محمدحسین محمدی نویسنده، از منقتدان و ناشر این کتاب، می گوید که "بگذار نفس بکشم" به اندازه ای جذاب است که خواننده را در وقت خواندن غافلگیر می کند.
محمدی افزود که این کتاب آغازی برای قلم بدستان دیگر است تا آنچه برای گفتند دارند را بیان کنند.
روایت سه دهه بحران در کشور
"بگذار نفس بکشم" بازتاب دهنده سه دهه بحران در کشور است که به ادعای نویسنده اش، عزیز رویش، انعکاس فریاد یک نسل است تا یک فرد.
عزیز رویش نویسنده این کتاب، از اعضای فعال دفتر فرهنگی حزب وحدت به رهبری آقای مزاری بوده که در کابل و پاکستان برای این حزب کار کرده است.
آقای رویش، در سالهای 1371 تا 1373 با انتشار نشریات حزب وحدت از جمله مجله خبری، امروز ما و عصری برای عدالت، سر و صداهای زیادی در میان اعضای رهبری این حزب ایجاد کرد.
رویش در زمانی، از منتقدان جدی کریم خلیلی دبیر کل حزب وحدت بود، اما پس از آمدن به کابل، دوباره به این حزب پیوست و مدتی، نشریه ای با نام عهد جدید، از آدرس حزب وحدت منتشر کرد.
عزیز رویش که از او به نام معلم عزیز بیشتر یاد می شود، در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری سخنگوی کمپاین انتخاباتی حاجی محمد محقق، از رهبران حزب وحدت بود که شاخه جدیدی را با نام حزب وحدت مردم ایجاد کرده بود.
در بگذار نفس بکشم به برخی رویدادهای جنجالی سه دهه گذشته از جمله بحران رهبری در جامعه هزاره، جنگ میان حزب وحدت و نیروهای دولت اسلامی برهان الدین ربانی، رویداد خونین افشار و جنگ درون گروهی 23 سنبله پرداخته شده است.
با این حال، عزیز رویش نویسنده این کتاب در باره انگیزه های چاپ این کتاب گفت که پیچیدگی های تحولات سه دهه گذشته، باعث شد تا او (رویش) به واکاوی درون خود بپردازد و روایت این سالها، باعث شده تا نویسنده خود را از یک فشار بزرگ روحی و درونی نجات دهد.
به گفته آقای رویش، "بگذار نفس بکشم" انعکاسی از مشکلات جامعه افغانی و کنایه ای است بر مشکلات و بحران هایی که در جامعه افغانی وجود داشته است.
رویش گفت: "وقتی که کشورم فاسد ترین کشور در جهان معرفی می شود؛ نفسم تنگ می شود؛ و قتی که تکه های گوشت هزاران یتیم و بیوه در گلوی جنایتکاران بلعیده می شود، نفسم تنگ تر می شود".
آقای رویش، افزود:" من حرف های خود را در این کتاب گفته ام و هرکس کتابم را نقد کند، بسوزاند و پاره پاره کند، نشان دهنده این است که کتاب من زنده است."
آقای رویش، با اشاره به تولد چهره جدیدی از خودش، تاکید کرد که معلم عزیز سال های گذشته، دیگر مرده است.
به گفته او، معلم عزیز دوره امروز ما و عصری برای عدالت تبدیل به یک جنازه شده است و عزیز رویش کنونی، در جریان زمان به این جایگاه رسیده است.
در این محفل، پیام نادر نادری از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز خوانده شد و محمد مهدی مطهری، استاد دانشگاه نیز به نقد بخش هایی از این کتاب پرداخت.
بگذار نفس بکشم، با حمایت مالی شماری از حامیان آقای رویش در کشورهای اروپایی و استرالیا، به چاپ رسیده و آقای رویش می گوید که هزینه فروش این کتاب، برای شاگردان لیسه معرفت، به مصرف می رسد.
عزیز رویش هم اکنون، مسوولیت یک مکتب در غرب کابل را بر عهده دارد و گفته می شود که در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز یکی از کاندیدان احتمالی به شمار می رود.
آقای رویش تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.
خبرگزاری بخدی