-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۵, شنبه

جالب ترین عکس از جلسۀ «جبهۀ ملی»

این عکس به طور الزاماً بدون تبصره و گزارش منتشر می شود. خواننده های گران ارج می توانند پس از دیدن عکس، برآن تبصره یا گزارش بنویسند.