-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲۵, چهارشنبه

فربیکاری به شیوۀ «علما» حکومتی/ زرنگی درکسوت فلاح

 اشاره: دست آورد شورای علماء مگر ضیافت های حشری است که در آن ده ها سیربرنج، گوشت وچپن ولنگی از سوی مقامات پاکستانی وافغان خیرات می شود؟

شورای سرتاسری علمای افغانستان راه اندازی نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستانی را در خصوص برقراری صلح و امنیت در این دو کشور همسایه با اهمیت می خواند.

یک هیات این شورا که به تازه گی جهت صحبت  با علمای پاکستانی در مورد این نشست به آن کشور رفته بود می گوید که پنجصد تن از علمای افغان و پاکستانی در اوایل ماه مارچ سال جاری میلادی در کابل گرد هم خواهند آمد.
ضیافت حشری که ده ها سیر برنج وگوشت وچپن ولنگی مصرف خواهد شد.
امین الدین مظفری عضو شورای علما و منشی شورای عالی صلح روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل مسافرت هیات شورای علما به پاکستان را پر دستاورد خواند.

هیات شورای علمای افغانستان تحت ریاست مولوی قیام الدین کشاف رییس این شورا به روز یکشنبه همین هفته وارد پاکستان گردید و با علمای دینی آن کشور دیدار کرد.

وزیران خارجه افغانستان و پاکستان دو ماه پیش در اجلاس در اسلام آباد روی راه اندازی نشست مشترک علمای دو کشور توافق کردند.

انتظار می رفت این نشست در پایان ماه گذشته میلادی در کابل راه اندازی شود اما برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان اخیرآ گفتند که عدم همکاری پاکستان باعث گردید تا نشست علمای  دینی افغانستان و پاکستان به تاخیر افتد. 
پس «دست آورد» کدام است؟

در این حال بعضی از کارشناسان سیاسی در افغانستان در مورد برگزاری این نشست در ماه آینده هم شک و تردید دارند.

در برخی از گزارش ها گفته شده اند که رییس شورای علمای پاکستان اعلام کرده است که حضور آنان در این نشست مشروط بر اشتراک طالبان مسلح خواهد بود.
بنا برین، دست آورد خیالی وپیش هنگامی که درعالم مجهول رسانه ای شده، یک فریبکاری است. اما از نظر چند ساده لوح (اما درحقیقت زرنگ) دست آورد مهم است و می توان برای سترمصارف گزاف این مهمانی خوری ها یک رویکش مناسب باشد.

اعضای  شورای سرتاسری علمای افغانستان این گونه اظهارات را به افرادی نسبت می دهند که به گفته آنها نمی خواهند تا چنین نشست ها برگزار شوند. به راستی چرا چشم تنگی می کنند. درحالی که لایه های مختلف مافیا به غارت بودجه ودارایی ها مشغول اند، این «راه جوری» مختصر برای «پیدا وپناه» چند تن از علمای خود خوانده چرا روا نباشد؟!

حکومت افغانستان توقع دارد تا علمای افغان و پاکستانی در اجلاس مشترک شان خشونت ها در برابر غیر نظامیان و حملات انتحاری را در دو کشور محکوم کنند.