-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۱۰, پنجشنبه

حکمی که ناتو زیر بارآن نخواهد رفت

این حکم نیز ادامۀ دستور واحکام در مورد سپردن زندانیان بگرام به دولت و فیصله درخصوص بیرون راندن امریکایی ها از وردک عملی شدنی نیست. 

ادارۀ مطبوعاتی ریاست جمهوری خبر داد: حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی حکمی هیاتی را به منظور جلوگیری از عملیات ساختار ها و قطعات مسلح خارج از تشکیلات نهاد های امنیتی کشور و ادغام مکمل آنها به نهادهای امنیتی افغانستان، توظیف کرد.

هیات متذکره تحت ریاست داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی وظیفه دارد تا آنعده قطعات مسلح خارج از تشکیلات نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان را که تحت نام قطعات امنیتی افغان توسط قوای ائتلاف بین المللی ایجاد و فعالیت دارند، تثبیت نموده، آنرا به نهاد های امنیتی کشور ادغام نماید.

تبصره: نیروهای ائتلاف قطعات امنیتی متشکل از افغان ها را که تحت فرمان دارد و اکمال می کند، هرگز دست بسته دراختیار دولت افغانستان قرار نمی دهد. درقوانین نظامی امریکا چنین برخوردی مجاز نیست. این قطعات ویژه اند که درفعالیت های خاص به کار گرفته می شوند. اگر به فرض، نیروهای ائتلاف درین زمینه نوعی انعطاف نشان دهند، ادغام چنین واحد ها به نهاد های امنیتی دولتی، به معنای ختم وظایف آنان است و برلشکر کارباخته ها افزوده می شود. این قطعات بسیار مجرب و فوق العاده مسلح اند و هرگز از دولت فرمان نخواهند برد. تیم حاکم فکر می کند که لااقل نقش این قطعات را بی اثر می سازد؛ اما تجربه ثابت کرده که این واحد ها کارآزموده و پرمصرف اند و به فعالیت های غیرعلنی ادامه می دهند.
تا حال حکم و دستور دولت درمورد تحویل دهی زندانیان بگرام به دولت نیز عملی نشده است. دوم؛ دستور وفیصله شورای امنیت ملی در خصوص بیرون راندن قطعات ویژۀ امریکایی از وردک نیز اجرایی نشده و نخواهد شد. این حکم آخری نیز طبق معمول از نظر اجرایی مختومه است.