-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه

بن بست مذاکرات برسر توافق نامه امنیتی

اشاره: پاکستان چه زمانی جرئت حمله به افغانستان را داشته است؟/ پاکستان مگر قوی تر از شوروی، انگلیس و امریکاست؟
امریکا پیش چشم نسل ما، تنها به وسیله نیمی از جمیعت افغانستان (شرق وجنوب) شکست نخورده است؟

افغانستان، از امريکا ضمانت مصوونيت امنيتی خواسته؛ اما امريکا نمی خواهد در سند امنيتی، ضمانت مصوونيت امنيتی را در صورت حملات همسايه ها بر افغانستان، بدهد.
يک منبع نزديک به کارمندان سند امنيتی بين افغانستان و امريکا که از گرفتن نامش خودداری کرد، به تاريخ (۸ حوت) به آژانس خبری پژواک گفت که افغانستان، اين مورد را از امريکا درخواست کرده بود.
سه مرحلۀ مذاکرات، برای امضای سند امنيتی بين امريکا و افغانستان، از چند ماه گذشته بدينسو صورت گرفته است.
منبع مذکور گفت که حکومت افغانستان، در جريان اين گفتگو خواسته بود که امريکا بايد در آينده، درصورت حملات همسايه ها به ويژه در صورت حملۀ پاکستان، به افغانستان ضمانت مصوونيت امنيتی بدهد.
روی معلومات منبع، حکومت امريکا به هيئت افغان تصريح کرده که آنها در موقفى نيستند که تعهد نمايند و ياهم براساس اين سند، در  صورت حملات همسايه ها، از افغانستان حمايت کنند.
به قول منبع، همچو تعهدات بين کشورهای عضو سازمان ناتو صورت ميگيرد؛ روی ماده پنج اين سازمان، حمله بريکی از اعضای اين سازمان، حمله بر همه سازمان خوانده مي شود؛ درحالي که سند امنيتی بين افغانستان و امريکا، سند بين افغانستان و ناتو نه، بلکه  تنها بين دو کشور است.
اما منابع کاخ سفيد گفته است که در زمان وقوع همچو تهديدات، راه حلى را مشترکاً با افغانستان جستجو خواهند کرد.
بعضی منابع افغان نيز در امريکا می گويند که با در نظرداشت تجارب سابقه، آنها در آينده از مداخلات و حملات کشورهای همسايه ترس دارند و به همين هدف، خواهان ضمانت مصوونيت امنيتی از امريکا هستند.
جان کيری وزيرخارجۀ امريکا، ديروز به خبرنگاران در لندن گفت که مذاکرات بر  حضور سربازان امريکايی و سند امنيتی با کابل، به طور خوب جريان دارد.
 قرار است که واشنگتن و کابل در مورد، تا نوامبر سال ۲۰۱۳ به يک  فيصله برسند.