-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه

فروپاشی شبکه جاسوسی ایران دراسپانیا

ایران به دنبال مخالفان دراروپاپلیس ملی اسپانیا سه نفر را که گفته می شود احتمالاً از اعضای یک شبکه جاسوسی متعلق به جمهوری اسلامی است، در مادرید و سانتاندر دستگیر کرده است. این افراد فعالیت های مخالفان حکومت تهران را رصد می کردند. آنها با نفوذ به یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه کمک رسانی به پناهندگان، هویت اشخاصی را که به دلایل ایدئولوژیکی از ایران گریخته اند را یافته و به اطلاع دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی می رساندند. درهمین راستا، سفارت جمهوری اسلامی در مادرید یکی از پناهجویان را برای مدتی به شکلی غیرقانونی در سفارت نگاه داشته است. سه فرد دستگیر شده از اعضای یک شبکه جاسوسی اند که احتمالاً ازسوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و ازطریق سفارت این کشور در مادرید تحت نظارت قرار دارد. آنها به برملا کردن اطلاعات شخصی پناهجویان ایرانی در اسپانیا متهم شده اند.

هدف اعضای این شبکه نظارت، تعقیب و حتی تهدید هموطنان مقیم اسپانیا بوده که حکومت دین سالار جمهوری اسلامی بر آنها برچسب "مخالف" زده است. برملا کردن اطلاعات شخصی مأموران تحقیق همچنین از فعالیت های جاسوسی یک سازمان غیردولتی در توره لاوگا در استان کانتابریا پرده برداشته اند. یک زن اسپانیایی، به عنوان مشاور قانونی این سازمان غیردولتی، به پناهجویان توصیه می کرده که به ویژه برای پرونده پناهندگی خود درخواست مترجم شفاهی کنند. مترجم مورد نظر اطلاعات شخصی پناهجویان ایرانی را ازطریق این سازمان غیردولتی در اختیار مأموران اطلاعاتی سفارت جمهوری اسلامی قرار می داده. براساس قانون ۱۲/۲۰۰۹ که در تاریخ ۳۰ اکتبر به تصویب رسیده، اطلاعات شخصی فرد پناهجو بنابه دلایل امنیتی باید حفظ شود. بدین ترتیب اقدام این سازمان غیردولتی که با سفارت ایران همکاری داشته منجر به نقض قانون شده. درنهایت همان طور که در عملیات پلیس اسپانیا نیز مشاهده شده، مخالفان ایرانی پناهجو در اسپانیا و خانواده هایشان مورد انواع تهدیدها قرار گرفته اند که احتمالاً ازجانب دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام شده و در یک مورد آن نیز به نگهداری غیرقانونی یکی از پناهجویان در محل سفارت این کشور در مادرید انجامیده است. این عملیات که همچنان در جریان است، ازسوی دایره قضایی اداره پلیس ۴۷ مادرید و توسط مأموران اداره عمومی پلیس اطلاعات انجام شده. درحال حاضر دستگیری مشاور قضایی سازمان غیردولتی [در شهر سانتاندر] و مترجم شفاهی به همراه یکی از کارکنان سفارت ایران [در مادرید] مورد تأیید قرار گرفته است. منبع: وانگواردیا ، ۲۳ فوریه