-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۵, شنبه

طالبان رها شده دوباره مسلح شده اند.


باستن گلوب


روزنامه امریکایی باستن گلوب در عنوان یک مقاله در مورد افغانستان می نویسد: «طالبان رها شده دوباره مسلح شده اند.»


روزنامه به نقل از مقامات استخبارات پاکستان می نویسد: حد اقل نیمی از طالبانی که اخیراً از زندان های آن کشور رها شده اند به صفوف مخالفین مسلح دولت افغانستان پیوسته اند.به نوشته باستن گلوب، این مساله پرسش های را در باره ارزش رفتار خوب و اداره نیک حکومت افغانستان که برای پروسه صلح مطرح شده، ایجاد کرده است.روزنامه در ادامه مقاله، اظهارات یک مقام غربی را بدون ذکر نامش نشر کرده که گفته است: این موضوع را به صورت جدی و قوی تایید می کند که شماری از طالبان رها شده از زندان های پاکستان، دوباره به میدان نبرد باز گشته اند.به نوشته باستن گلوب، این مساله نشان می دهد که پیش از سال 2014 میلادی، معامله صلح با طالبان خیلی دشوار است.به باور روزنامه، شماری از زندانیان طالبان، از زندان نیرو های امریکایی در گوانتانامو، مخفی یا ناپدید شده اند.باستن گلوب می افزاید: در این اواخر بعضی اشاره های از سوی طالبان داده می شود که می خواهند در قدرت شریک شوند و جلو جنگ های داخلی را بگیرند اما طوری هم به نظر می رسد که طالبان ممکن تا سال 2014 میلادی، خود را به این و آن مصروف سازند و وقت کمایی کنند.