-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۳۰, دوشنبه

کرزى ارزش خون سربازان خود را نيز بفهمد


شعارهای میان تهی تیم حاکم علیه قوت های خارجی

آرمان ملی: سخنان اخیر کرزی در رابطه به قطع کامل حملات هوایی در هر گونه حالتی از سوی نیروهای خارجی به درخواست نیروهای امنیتی افغانستان، شاید توانسته باشد مقداری رضائیت برادران ناراضی او رابرآورده ساخته باشد، ولی موجب تعجب مردم و نظامیان کشور ما شده است.
معلوم می شود که رئیس جمهوری کشور دو پای در یک موزه کرده است تا به هرنوعی که می شود نشان بدهد مخالف حضور خارجی ها در کشور می باشد ولی غافل از این است که همه میدانند نیرو هایخارجی در افغانستان چه موقفی داشته اند و در آینده نبود آن ها چه می تواند به بار بیاورد.
کرزی می داند که برای نیروهای امنیتی در کشور  برای مقابله با دشمنان کشور چه قوت هایی و چه وسایل و تجهیزاتی بکار است ولی معلوم این که چرا لازم نمی داند که این نیرو ها در این کار زار چرا باید از نیرو های هوایی استفاده کنند.
در جنگ های امروزی بهره گیری از نیرو های هوایی بسیار سازنده است. هرچند در برخی موارد قدرت راکتی می تواند تا اندازه ای این کاستی را جبران کند ولی هیچگاه جای نیروی هوایی را نخواهد گرفت.
وقتی نیرو های افغان در جبهات جنگ نیاز به حمایت نیرو های هوایی پیدا کنند و اجازۀ تقاضای حمایت از قوت های بین المللی در افغانستان را هم نداشته باشند، چه کاری باید بکنند؟
کرزی می داند که فرزندان این کشور نیز خانواده هایی دارند و باید زنده بمانند تا هم در برابر دشمنان کشور مقابله کنند و هم برای خانواده های شان سرپرست و نان آور باشند.
در چنان حالت هایی است که بهره گیری از نیروهای هوایی می تواند کار ساز باشد و اگر این موهبت از آنها گرفته شود، در آنصورت میزان تلفات نیروهای ما بیشتر می شود و این موجبات شکست و تنزل مورال و روحیه جنگی آنان ر ا فراهم می کند.
کرزی خود در میدان جنگ نیست تا بداند در فرصت هایی که در هم شکستن دشمن به ملزمات، تجهیزات و سایل مدرن ضرورت دارد، نمی شود از همان وسایل دست داشته کار گرفت و پیروز شد.
کرزی بهتر بود شرایط سختی را در زمینه استفاده از نیرو های هوايی در برابر طالبان و تروریزم، به نیروهای بین المللی در افغانستان و نيروهاى امنیتی ما وضع می کرد.
تحریم یکسره استفاده از نیرو های هوایی در واقع معنای  تقلیل یابی قابلیت ها و ظرفیت های نیرو های امنیتی را میدهد و این در حالی است که باید این نیرو ها تا چند هفتۀ دیگرمرحله دیگری از قبول مسؤوليت های امنیتی را در افغانستان آغاز کنند.