-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۲, چهارشنبه

توطئه اخراج هزاره ها از بلوچستان

انفجار خونین اخیر با امضای قرارداد سپردن بندر گوادر به یک کمپنی چینی همزمان شد که بلوچ های این ایالت با آن مخالف اند.

در اثر یک حملۀ تروریستی در شهرکویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، 89 نفر کشته و بیش از دوصد تن دیگر زخمی شدند. قبلا نیز انفجارهای مشابه در این ایالت که هزاره ها را هدف قرار داده بود، دهها کشته و زخمی برجا نهاده بود.
لشکر بین المللی جهنگوی، گروهی که با انشعاب از سپاه صحابه و بعد از آن از جداشدن از لشکر جهنگوی  به میان آمده است، در اکثر کشتار های تروریستی مذهبی علیه شیعیان دست دارد، مسوولیت این کشتار را که طی آن مردمان بیگناه شامل زنان و اطفال جان باختند، بعهده گرفت.
رهبران مذهبی و سیاسی پاکستان و کشورهای مختلف جهان این جنایت وحشیانه را بشدت تقبیح کردند. رهبران سیاسی پاکستان همه و با یک آواز تاکید کردند که کسانی که دست به این کار زدند و خود را مسلمان نیز می دانند، بزرگترین دشمن اسلام اند.
بلوچستان پاکستان تا کنون شاهد وقایع خونینی بوده که بیشتر ریشه در اختلافات میان بلوچ ها و حکومت مرکزی بر سر مسایل مختلف از جمله تقسیم منابع و امکانات این ایالت داشته است اما از مدتی بدینسو، هزاره ها در این ایالت آماج حملاتی اند که در ظاهر امر به اختلافات مذهبی رابطه دارد.
اختلاف شیعه و سنی در پاکستان پدیدۀ تازه ای نیست. شیعیان در پاکستان وابسته به اقوام مختلف اند. از جمله بنگش ها و توری ها. توری ها که پشتون اند و در منطقۀ پاراچنار و نزدیک به مرز افغانستان زنده گی می کنند، گاهی درگیر جنگ فرقه ای با قبایل سنی مذهب بخصوص قبیلۀ منگل بوده اند. در سایر نقاط چنین واقعات اکثراً در ماه محرم بوقوع می پیوست اما در طول چند دهۀ اخیر و بعد از انقلاب اسلامی در ایران که شیعیان پاکستان هم در بخش فعالیت های مدنی پر جنب وجوش تر شدند، با مخالفت گروه های تندرو با گرایشات ضد شیعی برخاسته از تمایلات سلفی گری مواجه گردیدند.
در خشونت های چند دهۀ اخیر که در پاکستان به فسادات فرقه ای مشهور است، افراد مهمی از گروه های شیعه و سنی کشته شده اند از جمله از احسان الهی ظهیر و مولانا حق نواز جهنگوی از اهل سنت و علامه عارف حسین الحسینی و بسیاری دیگر از اهل تشیع. اما این بار حملات در کویته نه تنها مذهبی است بلکه شکل قومی نیز بخود گرفته است.
هزاره ها بیش از یک قرن قبل از افغانستان به این منطقه رفتند و در آنجا مسکن گزین شدند. آنها هیچ مشکلی با ساکنان بومی این منطقه نداشتند و در طول یک قرن در کنار هم زنده گی صلح آمیز را سپری کردند. حتی در شرایطی که دولت پاکستان به حمایت شاه ایران، قیام های بلوچ ها در این ایالت را سرکوب کرد، در این رابطه تغییری وارد نیامد و موجب اختلافات مذهبی نشد.
بلوچستان پاکستان همسرحد با استان سیستان و بلوچستان ایران است و بلوچ های ایران که آنها هم سنی مذهب اند، خود را قربانی فشار های مذهبی و قومی در ایران می دانند. از جانب دیگر بلوچ های پاکستان در این سوی مرز زیر فشار های نظامی و سیاسی و اقتصادی اند و حتی بقول بعضی از رهبران سیاسی بلوچ، اسلام آباد علیه آنان توطئۀ اقلیت سازی قومی را نیز براه انداخته است تا آنها در سرزمین خود فاقد اکثریت گردند. انفجار خونین اخیر با امضای قرارداد سپردن بندر گوادر به یک کمپنی چینی همزمان شد که بلوچ های این ایالت با آن مخالف اند.
وقتی این مشکلات بلوچستان را در کنار مسایلی چون اختلافات مذهبی می گذاریم، می توان گفت که این مسئله تنها جنبۀ مذهبی ندارد. در سال گذشته خشونت هائی که فقط هزاره ها را هدف قرار می داد،  نمایانگر کشتار قومی در پردۀ اختلافات مذهبی بود که در این اواخر دامنۀ وسیع تری را بخود گرفته است. می توان گفت دست هائی در کار است تا با دامن زدن به اختلافات مذهبی و تنش های قومی و با ایجاد هراس در میان این اقلیت قومی از این طریق، آنها را مجبور به ترک این منطقه سازد.
هزاره ها در بلوچستان خود را در زیر سایۀ حکومت ملکی آسیب پذیر احساس می کنند. آنها به این باور اند که سیاستمداران اکثراً فاسد اند و توان تامین تحفظ برای اقلیت ها را ندارند. آنها در طول سه روز گذشته خواهان سپردن ادارهء بلوچستان به اردوی این کشور شدند. اما این مطالبه نیز نظر به پیچیده گی های خاص این ایالت می تواند برای هزاره ها چالش برانگیز باشد.
بلوچ های این ایالت که همیشه از سرکوب نظامیان پاکستان رنج برده اند و در طول چند سال گذشته هزاران تن از بلوچ های پاکستان توسط اردوی این کشور دستگیر گردیدند که دیگر اثری از آنان بدست نیامد. حتی سران سیاسی آنان از جمله نواب اکبرخان بکتی در زمان زمامداری مشرف به قتل رسید. این سرکوب ها موجب ایجاد تمایل به جدائی طلبی در میان بلوچ ها شده است.
اکنون پس از سه روز از این فاجعه انسانی که اجساد قربانیان دفن می شود، رهبران سیاسی هزاره بهتر می توانند احساسات تند خانواده های مصیبت دیده را کنترول نمایند و از این مطالبه دست بردارند تا موجب تنش در روابط بلوچ ها و هزاره ها نشود.

وحید «مژده»