-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه

فساد کابل- واشنگتن

 پلیس وردک ادعا شورای امنیت ملی را تایید نکرده است.بنا برنوشته روزنامه امریکایی لاس انجلس تایمز، الزامات مطرح شده علیه قوای امریکایی دروردک  نشانهء دیگری از روابط پر تنش میان ایالات متحدهء امریکا و حکومت حامد کرزی است. اما این روزنامه به نقل از سردار محمد ځاځی قوماندان امنیهء ولایت وردک نوشته است:
پلیس وردک هیاتی را برای تحقیق در این باره موظف ساخته اما تا حال شواهدی را در رابطه به این قضیه در دست ندارد.
روزنامۀ لاس انجلس تایمز نوشته است که حکومت امریکا به رهبری بارک اوباما از مدت ها به اینسو کرزی را یک همکار نا مطلوب خوانده و به تکرار از ادعا های گسترده مبنی بر دخالت نزدیکان رییس جمهور کرزی در فساد سخن گفته است. نویسنده روزنامه نگفته است که مسئولیت این فساد عظیم به دوش چه کسانی است؟
اما لاس انجلس تایمز به این مسأله اشاره نکرده است که حامدکرزی به عنوان فرد برگزیده از سوی کاخ سفید درتوافق با گروه های مسلح داخلی یکجا برسرقدرت آورده شد.  
لاس انجلس تایمز می افزاید، در دیدار حامد کرزی و بارک اوباما در ماه جنوری در واشنگتن، ظاهراً روابط میان دو کشور وارد یک مرحلهء جدید شد، اما پس از آنکه در هفته های اخیر کرزی دوباره انتقاد های خود را از شیوهء پیشبرد جنگ توسط امریکا ادامه داد، رابطهء واشنگتن و کابل دوباره آسیب دید.