-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۱۰, پنجشنبه

حزب اسلامی شاخۀ ارغندیوال کاندیدای انتخابات معرفی می کند


حزب اسلامی طرفدار حکومت  فيصله کرد، که در انتخابات آينده رياست جمهوری کشور کانديد مستقل را پيش خواهد کرد.
عبدالله کامه وال  سخنگوی  حزب اسلامی  طرفدار حکومت  به تاريخ ١٠ حوت به آژانس خبری پژواک گفت، که فيصله ياد شده امروز در جلسه اجرائيوى اين حزب صورت گرفت.
وی افزود، که در اين جلسه اعضای  مهم  حزب ، عبدالرووف ابراهيمی  رييس ولسی جرگه، محمد آصف رحيمی وزير زراعت، عبدالهادی ارغنديوال وزير اقتصاد، جمعه خان همدرد والی پکتيا، ده ها تن از اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه،  شماری از واليان ديگر، مقامات بلند رتبه دولتی، قوماندانان مهم  جهادی حزب اسلامی  وديگر متنفذين  اشتراک کرده بودند.
به گفته کامه وال ، در اين جلسه فيصله شد، که در انتخابات آينده رياست جمهوری کشور حزب اسلامی يک کانديد پيش خواهد کرد و به خاطر اين هدف يک کميسيون  تشکيل شد.
 به گفته موصوف، کميسون ياد شده  متشکل از ١٣ تن بوده و رهبری آنرا انجنير محمد خان  عضو شورای  اجرائيوی به عهده دارد.
موصوف افزود، که اين کميسيون در مرکز و ولايات  کشور  با نماينده گان  حزب اسلامی وديگر مردم  در مورد  پيش کردن کانديد مشوره کرده ودر نتيجه  اسم کانديد اعلان خواهد شد.
سخنگوی حزب ياد شده به رهبری ارغنديوال ميگويد، که آنها در آينده نزديک اعلان خواهند کرد، که در انتخابات آينده  با آنها چه کسانی  اتحاد انتخابی و ايتلافی ميکنند.