-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲۲, یکشنبه

تشبیه حصین فهیم به صحابۀ پیامبر«ص»


روایت کشیده اند که حصین فهیم 121 میلیون دالر از کابل بانک را «ثوابی پذیرفته» قرض نگرفته است!!


رسوایی مسأله کابل بانک مثل خاری برگلوی تیم حاکم فرورفته است. این بحران بدون حصول عادلانۀ 900 میلیون دالر کدام راه حل دیگری ندارد. هیچ کس حاضر به بازپرداخت هزینه های غارت شده نیست. یکی به گردن دیگری می اندازد.حصین فهیم 121 میلیون دالر را به کمک خلیل فیروزی برداشت کرده و بازپرداختنی نیست. درقوانین به زور پول تعدیل آورده اند که همین مبلغ، ثوابی پذیرفته شده است! وکیل مدافع فرنود می گوید که شصت و امضای پول گیران دراسناد موجود است. فریاد فرنود به جایی نمی رسد. او خود قبر خود را با دست خود کنده است. خیانت وخوش خدمتی به مافیا اکنون بلای جان خودش شده است. 400 میلیون دالر را شخصاً به خارج انتقال داده و یک پول دو باره مسترد نکرده است.
وکیل مدافع فرنود می گوید که برادر رئیس جمهور- محمود کرزی از نام ده شرکت جعلی- به نام هرکدام جدا جدا قرضه گرفته و بازنگردانده است. محمود کرزی اصلاً چیز دیگری می گوید:
افغانستان بهترین مملکت برای دزد هاست. فرنود مبلغ چهارصد میلیون دالر از کابل بانک دزدی کرده؛ هرگاه این مبلغ را مسترد کرد آنگاه دهان خود را بشوید و درباره من سخن بگوید!
صبغت الله تمیم وکیل شیرخان فرنود رییس پیشن کابل بانک به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که روند محاکمه متهمین کابل بانک پیشین عادلانه و شفاف نیست. او گفت:
121 میلیون حصین فهیم پول گرفته، شصت شان وامضای شان است. حالا یک ادعای خنده آور را درست کرده اند ومی گویند که این مبلغ پول را به پیروی از صحابۀ پیامبر «ص» به طور ثوابی گرفته بودیم و چنین پول قرض گفته نمی شود!
حصین فهیم جالب تر ازمحمود کرزی سخن می گوید:
تمام مسئولیت را خلیل فیروزی به گردن گرفته، فرنود چه گفته ما را می گوید که 121 میلیون دالر از کابل بانک گرفته ایم.
خلیل فیروزی همه چیز را به گردن گرفته است؛ البته به امید این که هرگاه گردوخاکباد تبلیغات رسانه ها بخوابد، و با یک محاکمه نمایشی، دهان مطبوعات بسته شود؛ آنگاه فهیم قسیم یک کاری خواهد کرد که به پاداش گرفتن مسئولیت ها به گردن خود، راه رهایی او را مساعد کند.
آقای تمیم وکیل مدافع فرنود می گوید که در سقوط کابل بانک افراد زورمند و قدرتمند دخیل اند اما مسوولان محکمه از ترس جان نمی توانند نام این افراد را افشا نمایند:

من قبلاً هم گفته ام تمام زورمندان از برادر رییس جمهور شروع تا برادر معاون اول رییس جمهور تمام آنها در این قضیه دخیل هستند، پول های کابل بانک را گرفته اند، قرضدار هستند، اگر این مساله به گونهء جدی بررسی گردد، موضوعاتی هم  است که بصورت غیر قانونی از این بانک پول گرفته شده است تمام آن اسناد در آرشیف کابل بانک موجود است اما محکمه اختصاصی، لوی څارنوالی و مدیریت تصفیه کابل بانک اجازه نمی دهد که آن اسناد بیرون کشیده شود و به محکمه ارایه گردد.»

شمس الرحمن شمس رییس این محکمه:
برای آنها ما 9 ماه مهلت دادیم و هر روز برای آنها مکتوب روان می کردیم که آنها هر روز حساب های شان را تصفیه نمایند، اما آنها در 9 ماه حساب های شان را تصفیه نکردند، حالا من چگونه بگویم که آنها حساب های شان را تصفیه کرده اند، محمود کرزی برادر رییس جمهور تقریباً حدود 22 ملیون دالر را که گرفته بود تحویل کرده و برادر مارشال صاحب نیز 18 ملیون دالر را که گرفته بود تحویل کرده است اما شما برای شیرخان فرنود بگوید که آیا تا اکنون یک ملیون روپیه تحویل کرده.

حال تیم حاکم که کابل بانک را زمینگیر کرده اند، به وسیله پارلمان حق مردم را از برای پوره کردن پول کابل بانک از بانک دولتی می گیرند. این حق خواری وغارت را کدام منبع بررسی کرده می تواند؟ آیا عدالت خدا وجود دارد و یا خیر؟ به یاد داشته باشید که روزی ( شاید آن روز چندان هم دور نباشد) محاکمات بزرگ وپرسروصدا به خاطر برگشت دادن هزینۀ بزرگ غارت شده از کابل بانک درکابل برگزار شود.