-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۴, یکشنبه

اعتراف عجیبحامد کرزی در مراسم افتتاح سال تعلیمی جدید از طالبان خواست تا مانع رفتن کودکان به مکاتب نشوند و وی هر گونه دشمنی با معارف را دشمنی با کشور و مردم افغانستان خواند و آن را خیانت دانست.
رییس جمهور خطاب به طالبان گفت که اگر می خواهید افغانستان اسیر دست بیگانگان نباشد، راه استقلالیت کشور از طریق معارف است.
حامد کرزی ضمن یاد اوری این مطلب که استفاده از معارف و فراگیری علم حق طبیعی هر انسان است، از طالبان خواست تا با وزارت معارف و مردم همکاری کنند که در سال جدید تمامی مکاتب در کشور باز گردد.
وی افزود، کسانی که مکاتب را در افغانستان و پاکستان به آتش می کشند در واقع دشمنان هر دو ملت، دشمنان معارف و انسانیت هستند.
همچنین حامد کرزی رییس جمهور کشور امروز در مراسم آغاز سال تعلیمی جدید و زدن زنگ مکاتب گفت: «اگر من به حیث یک فرد حامد کرزی از ده سال پیش تا امروز استاد می بودم، کمتر پیر می شدم، خدمت خود را به این وطن بهتر می کردم.»
حامد کرزی از بازرگانان و سرمایه داران خواست در رشد معارف و ساختن مراکز بیشترتعلیمی دولت را کمک کنند.
او همچنان به روی آوردن مردم به شغل معلمی تأکید ورزید.
فاروق وردگ وزیر معارف در این محفل گفت که در سال گذشته، 9.3 میلیون متعلم که چهل درصد آنان از طبقۀ اناث بودند و بیش از 700 هزار سواد آموز توسط دوصد هزار معلم در بیش از پانزده هزار مؤسسۀ تعلیمی و 22 هزار مرکز سواد آموزی در حال فراگیری تعلیم بودند.
وی همچنان افزود که در سال گذشته 84 باب الحاقیۀ تربیت معلم در کشور ایجاد شده است.
وی افزود که در سال گذشته بیست هزار معلم آموزش چهار هفته ای، 22 هزار مدیر و سرمعلم آموزش دوهفته ای مدیریت و 240 نفر از اساتید دارالمعلمین های کشور در کشور مالزی به مدت شش ماه آموزش دیده اند.
وی همچنان  تاکید کرد که در سال گذشته 166 هزار بعد از سپری نمودن ارزیابی قابلیت معلمی، وارد سیستم جدید رتب معاشات شده اند.
وی اظهار داشت که در سال گذشته برای سی هزار معلم یک نمره زمین رهایشی توزیع گردید که مجموع معلمینی که دارای یک نمره زمین رهایشی هستند به هشتاد هزار معلم رسید.
وی افزود که در سال گذشته 430 عنوان کتاب تألیف شد و در سال آینده نیز 334 عنوان کتاب تألیف می شود.
این در حالی است که هنوز هم هشت میلیون  کودک در سراسر کشور از رفتن به مکاتب باز مانده اند و بسیار از متعلمین در ساختمان برای درس خواندن ندارند.
مرتضی حسینی - کابل