-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه

تراژدی دایمی بشریت

هزاران حلقۀ آرزوهای به خاک رفته

این عکس پس از آزادسازی یکی از اردوگاه های نازیها در 1345 گرفته شده. نازیها اردوگاه بوخنوالت را در حوالی شهر وایمار ساختند. شهری که زادگاه ادیب آلمانی، گوته و خاستگاه دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی آلمان در سال 1919، یعنی جمهوری وایمار بود. اما کنار آن اردوگاهی ساخته شد که در آن حداقل 56000 زندانی به قتل رسیدند.این حلقه ها را سربازان ارتش امریکا کشف کردند.