-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۱۱, یکشنبه

رئیس جمهور مثل این که نمی داند چه توفانی درپیش است!

اشاره: کرزی وصلاح الدین شاید همین امسال یک جا ازخواب بیدار شوند وکابوس های مجسم را در بیداری مشاهده کنند.رییس جمهور افغانستان می گوید: «اطمینان دارم که ما به صلح دست خواهیم یافت.»
این سخن، فریفتن وتسکین دهی کذایی به درد های درونی است. یک سیاستگر مؤظف به تحلیل ومقابله با واقعیت است نه خیالبافی.

حامد کرزی این سخن را دیروز شنبه در دیدار با شماری از افغان ها در قطر گفت.

به اساس خبرنامهء ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی افزود که به هدف تامین صلح در افغانستان هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد. حتی یک فرد معمولی هم به موثریت این سخنان باور ندارد. مخاطب این سخنان کی ها اند؟ همین مکررگویی ها درگفتار دکترنجیب الله هم دیده می شد. 

 به گفتهء رییس جمهور کرزی، دست آورد های چندین ساله در افغانستان به شمول استقلال و حاکمیت ملی این کشور باید حفظ شوند. دست آورد های ده ساله را با انحصار قدرت نمی توان حفظ کرد؛ بدون مراوده وایجاد اعتماد با قدرت های جهانی نمی توان حفظ کرد. با فساد سالاری بی پیشینه نمی توان حفظ کرد. 

یکی از اهداف سفر کرزی به قطر، گفتگو با مقام های قطر در مورد ایجاد دفتر برای طالبان در دوحه خوانده شده است. طالبان به فرمایش تیم حاکم دفترگشایی نمی کنند. امریکا ازهمکاری درین باره خودش را کنار کشیده و درصدد تغییررهبری سیاسی درافغانستان است. سفر به قطر یک جنجال سازی بی فایده است وهیچ کسی به این سفر ارزش قایل نیست.

رییس جمهور کرزی در دیدار با تعدادی از افغان ها به شمول علما، تاجران و جوانان افغان یکبار دیگر از طالبان خواست با "بیگانه" ها قطع رابطه کنند و به خاک شان بیایند. کرزی همین حرف را مثل صد ها بارقبلی می توانست ازکابل وازطریق رسانه تکرار کند و چه حاجت که به چند نفر مهاجر وتاجر بیچاره بگوید؟

آقای کرزی گفته است روی چگونگی ایجاد سهولت در پروسهء صلح افغانستان با امیر قطر صحبت خواهد کرد. امیرقطر هیچ سهم، نفوذ، مکلفیت و دلچسبی به خواسته های تیم حاکم درکابل ندارد وطرف جنگ وصلح دربحران افغانستان هم نیست. بدون مشورت با امریکا، هیچ وعده ای به کرزی داده نمی تواند. طالبان هم به قطر پاسخگو نیستند. ومسأله دفتر قطر منتفی شده است. از زمان شورشگری های لفظی رئیس جمهور دربرابر امریکا، تأسیس رسمی دفترطالبان درقطر از اجندا خارج شده ومذاکرات درجا های دیگری جریان دارد.

صلاح الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح در دیدار با افغان های ساکن در قطر روی حل مشکلات افغانستان از راه مذاکره تاکید کرد.

او گفت:
« تلاش می کنم مسوولیتی را که برایم سپرده شده، با صداقت کامل انجام بدهم.»
چه عبارتی! این سخن به شیربرنجی رقیق شباهت دارد که نه شور است و نه شیرین. اگر آقای صلاح الدین درین موارد هیچ حرفی از زبان بیرون نکند، بهتر است.

به اساس خبرنامهء ریاست جمهوری، حامد کرزی دیروز شنبه در دیدار با گروهی از سرمایه گذاران قطر به ریاست شیخ علی بن عبدالله بن ثانی، آنان را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرد.

آقای کرزی گفت: در افغانستان فرصت های خوب سرمایه گذاری در بخش های بانکداری، انرژی برق، خانه سازی، استخراج معادن و دیگر ساحات وجود دارند. عجیب است! با ایجاد تنش های سیاسی وترس اندازی های خود سرانه، همه سرمایه داران ملی را از کار وبار بیزار کرده اند اما حالا از قطری ها دعوت به سرمایه گذاری دعوت می کنند! بازار دادوستد و فرآیند تجارت به شدت صدمه دیده و میلیارد ها دالر از کشور بیرون ساخته شده، ازین دعوت های چه سودی می رسد؟ مگر بازرگانان قطری را دیوانه فکر کرده اند؟