-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه

رنج جنگ

باستن هرالد

روزنامه باستن هرالد در شماره اخیر خود به داستان دو عسکر امریکایی در افغانستان که می خواستند باهم ازداوج کنند، اشاره نموده می نویسد سقوط غم انگیر هلیکوپتر داستان ازدواج در اردو را خاتمه داد.

روزنامه می نویسد کوینسی کریس کولین کار خود را به حیث پیلوت هلیکوپتر نظامی خاتمه داد تا با همسرش که او هم پیلوت هلیکوپتر بود، زندگی خانواده گی را آغاز کند.

اما اکنون کولین برای اشتراک در مراسم دفن همسرش سیرا نتسن 27 ساله که بتاریخ 11 مارچ در سقوط هلیکوپتر در کندهار جان داد، به آرلینگتن امریکا رفته است.

کولین به روزنامه گفته است صبح ها در قرارگاه کندهار چای را با هم می خوردند و برای آینده زندگی خود پلان می ساختند. یک و نیم روز قبل از حادثه سقوط هلیکوپتر کولین به یک ماموریت به شمال افغانستان رفت و افسوس می خورد که نتوانست آخرین چای صبح را با همسرش بخورد.