-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبه

معادن افغانستان هنوز مثل نوک کوه یخ است که نمودار شده

لاس انجلس تایمز

روزنامهء لاس انجلس تایمز در شمارۀ اخیر خود در مورد استخراج معادن و ذخایر طبیعی افغانستان مقاله ای را به نشر رسانده که در آغاز آن از کار یک گروه نظارت بین المللی معادن در ولایت تخار حکایت می کند.

روزنامه از قول رابرت میلیر یک تحقیق کنندهء این گروه نقل می کند که می گوید: در جریان کندن کاری ها تقریباً در هر قسمت کار شان، مس پیدا می شد.

رابرت میلیر در یک شرکت مستقر در ایالت کلورادو کار می کند که از سوی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا استخدام شده تا مقامات افغان را در مورد چگونگی استخراج ذخایر زیر زمینی شان کمک کند.

میلیر گفت: نتایج این بررسی ها خیلی تشویق کننده اند.

روزنامه لاس انجلس تایمز می گوید، سروی ها نشان می دهند که افغانستان با وصف این که یکی از کشور های خیلی فقیر و جنگ زده به شمار می رود، در خاک خود ذخایری از هایدرو کاربن و مینرال های دیگر را دارد که ارزش آن بالغ به یک تریلیون می شود.
اما روزنامه به نقل از اظهارات عده از کارشناسان می گوید: برای استخراج این ذخایر از زیر زمین به سال ها وقت و میلیارد ها دالر ضرورت است که تاسیسات برق، خط آهن و دیگر نهاد های زیربنایی ساخته شود تا این مواد را  از مناطق کوهستانی انتقال دهد.

اما میلیر که در ولایت تخار در حال تحقیق می باشد، به روزنامه لاس انجلس تایمز گفته است که در این زمینه بالای این توانمندی افغانستان شک ندارد.

لاس انجلس تایمز، از قول وحید الله شهرانی وزیر معادن و صنایع افغانستان می نویسد که می گوید: از مدرک عواید سکتور معادن و نفت افغانستان می توان، سالانه یک و نیم میلیار دالر را تحویل بودجه دولت داد و برای یک صدو پنجاه هزار نفر شغل ایجاد کرد.

به گفته وی، این امر تا سال 2016 به اقتصاد افغانستان سالانه پنج میلیارد دالر کمک می کند.