-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۶, سه‌شنبه

حکومت سرجوال را محکم گرفته وتۀ جوال را رها کرده


برای افشا نشدن اسرار عظیم هسته ای وتکنولوژیک افغانستان، به چینایی ها، ونزویلایی ها ویزه داده نمی شود!

از آن جايي كه پيشرفت يك مملكت به آمدن توريست و خارجي وابسته است ولي متاسفانه دست اندركاران وزارت خارجه ناآگاهانه به سفارت ها دستور مي دهند كه براي چينايي ها ، فلیپیني ها ، تايلندي ها ، وينزويلايي ها و غيره بدون دعوتنامه ويزا ندهند. چون اين كشور ها خيلي غريب مي باشند و كشور هاي پس رفته هستند اگر به افغانستان بيايند تكنولوژي هاي جديدي كه در افغانستان موجود است دزدي مي كنند و به مملكت خويش مي برند. زیرا افغانستان به اين عظمت كه داراي هواپيماهاي قاره پيما و بمب هاي هسته اي و نيروگاه عظيم اتمي است بايد خيلي احتياط شود از آمدن اين خارجي ها جلوگيري گردد. فقط پاكستاني مي توانند به خيلي اساني با عزت زياد داخل افغانستان شوند چون انها حامل پيام تروريزم انتحاري و غيره مي باشند.
جاي خيلي تاسف به كارشناسان وزارت خارجه و سفارت ها ! اگر شما صاحب يك پيشرفتي در افغانستان مي بوديد بايد يك خارجي ششماه منتظر يك ويزا مي بود حالا اگر يك چينايي يا فلپيني ويزا مي خواهد ببيند افغانستان چه نوع ماركيتي دارد، چه نوع ظرفيتي دارد يا اين كه به صفت توريست بيايد يا اين كه افغاني گفته بيا كارخانه من را ببين ولي شما از او دعوتنامه وزارت خارجه مي خواهيد كه خيلي مشكل برايش تمام مي شود ، آن هم از رفتن خويش صرف نظر مي كند.

شما دست اندركاران بايد اساني را به ميان بياوريد نه مشكلات را .
از دوبي ياد بگيريد كه روزانه هزاران ويزا بدون مشكل به هر مليت داده مي شود. انها كه اين اساني را در دوبي مي بينند از صد نفر كه دو نفر هم علاقمندي پيدا كند يك عالم سرمايه ي خويش را مي اورد ان تعداي هم كه به ديد مي ايند پولي مصرف مي كنند كه به درد اين مملكت مي خورد.
شما را به خدا از اين بيشتر جفا به حق مملكت خويش نكنيد بگذاريد كه توريست بيايد و افغانستان را به بيند از شما هيچ كم نمي شود.
مي توانيد پاكستاني ها را منع كنيد كه انهم نمي توانيد ولي بگذاريد كه چيني ها و غيره بيايند حتي پول ويزا هم نگيريد هر چه انها بيشتر بيايند به نفع مملكت است. ببينيد انها چه قسم مملكت خود را درست كردند و انرا به شما كارشناسان وزارت خارجه اطمينان مي دهيم كه تكنولوژي تروريزم را كه بدست اوردي از پيش شما نمي برند.

شماری از افغانها