-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۹, جمعه

خطر سقوط نورستان


 خطوط مرزی بین نورستان و چترال در کنترول دولت نیست و شورشیان آزادنه بین افغانستان و پاکستان رفت و آمد می  کنند.

محمد تمیم نورستانی والی نورستان، از آنچه او تصمیم یک جانبه و بدون هماهنگ وزارت داخله در امور نظامی ولایت نورستان می خواند، به شدت اعتراض کرده است.
آقای نورستانی به خبرگزاری بخدی گفت: "مقامات وزارت داخله، یک جانبه تصمیم می گیرند و بدون این که به دستور رییس جمهور احترام بگذارند و شرایط نظامی در نورستان را بررسی کنند، دستور تنقیص صدها پولیس را صادر کرده اند."
به گفته نورستانی، او روز گذشته (پنجشبنه) مکتوبی از جانب وزارت داخله دریافت کرده است که باید 850 پولیس در نورستان سلاح شانرا تسلیم کنند و از وظیفه سبک دوش شوند.
او می گوید که این تصمیم شامل سربازان و افسران می شوند که در حال حاضر در بخش های ولایت نورستان فعال هستند.
تشکیل پولیس نورستان در حال حاضر 1400 مامور است که براساس مکتوب وزارت داخله این رقم باید تا مرز 550 تن کاهش یابد. 
سال گذشته، 350 مامور پولیس در نورستان آنچه وزارت امور داخله آنانرا اضافه تشکیل تشخیص داده بود، از وظیفه سبک دوش شدند.
چهار سال پیش نیز، پس از دستور وزارت داخله، 1250 پولیس در این ولایت خلع سلاح و از وظیفه اخراج شدند.
این تصامیم وزارت داخله، اعتراض های شدید مردمی را در نورستان به همراه داشت که کماکان تا اکنون نیز ادامه دارد.
روز شه شنبه (6 حمل 1392) ده ها عضو شورای مردمی ولسوالی واما، با راه اندازی تظاهرات خواستار تعیین تکلیف افراد شدند که قبلا در تشکیل پولیس نورستان کار می کردند.
معترضان گفتند که امنیت خانواده های آنان در خطر هستند و باید تشکیل پولیس محلی در این ولسوالی هرچه زودتر منظور شود.
خطر سقوط
نورستان در شمال شرق کشور از ولایت های ناآرام کشور است که صدها کیلومتر مرز مشترک با چترال از مناطق خطرناک پاکستان دارد.
گزارش های حاکیست که خطوط مرزی بین نورستان و چترال در کنترول دولت نیست و شورشیان آزادنه بین افغانستان و پاکستان رفت و آمد می  کنند.
با این حال، والی نورستان می گوید که براساس گزارش های امنیتی، دریافته که توجه دشمن در سال روان بیشتر به ولایت نورستان است.
محمد تمیم نورستانی هشدار داد، درصورت که او براساس مکتوب تازه وزارت داخله عمل کند، زمینه سقوط ولایت نورستان به دست شورشیان را فراهم خواهد کرد.
نورستانی می گوید که تصامیم نباید از کابل در مورد سرنوشت ولایات دوردست و ناامن گرفته شود زیرا به گفته او این گونه تصامیم عواقب خطرناکی را بدنبال خواهد داشت.
محمد تمیم نورستانی می گوید که در مورد مکتوب تازه وزارت داخله، با رییس جمهور، شورای امنیت ملی، اداره مستقل ارگان های محلی و وزارت داخله صحبت خواهد کرد.
واکنش وزارت داخله
مقامات در وزارت داخله اما می گویند که ریفورم در پولیس باید عملی شود و تشکیل پولیس براساس آنچه مشخص شده است صورت بگیرد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله می گوید که برخی از افراد در حال حاضر در تشکیل پولیس معاش می گیرند که باید آنان تنقیض و از وظیفه سبک دوش شوند.
آقای صدیقی اما در مورد نورستان به خبرگزاری بخدی گفت: "نگرانی های والی نورستان در مورد تنقیص پولیس جدی گرفته می شود و یک راه حل مناسب برای تامین امنیت نورستان جستجو می شود."
به گفته سخنگوی وزارت امور داخله، ولایات استراتیژیک افغانستان شناسایی شده است و شمار پولیس این ولایات براساس نیازمندی های این ولایات مشخص می شود.
او گفت که در قدم نخست، اعزام پولیس نظم عامه و ایجاد پولیس محلی در ولایت نورستان کوتاه ترین راه حل برای تامین امنیت در این ولایت است.
با این حال صدیقی می گوید، به نظر نمی رسد که وزارت داخله شمار پولیس ملی در نورستان را کاهش دهد، آنچه نگرانی شدید مقامات نظامی در این ولایت را برانگیخته است.
چشم براه عملی شدن وعده ها
مقام های محلی در ولایت نورستان می گویند که کابل وعده های زیادی به آنان داده اند اما این وعده ها کمتر جنبه عملی به خود می گیرد.
والی این ولایت می گوید که وزارت داخله، از چندی بدین سو، قرار است که کار تشکیل 200 پولیس محلی در نورستان را تکمیل کند، اما این کار تا هنوز عملی نشده است.
نورستانی همچنان به تشکیل لوای چهار اردوی ملی که برای نورستان منظور شده است، اشاره کرد که به گفته او چندین مذاکره او با مقامات وزارت داخله در مورد ورود نظامیان این لوا به نورستان به جایی نرسیده است.
والی نورستان می گوید که تلاش های او برای انتقال نظامیان این لوا به نورستان تا هنوز بدون نتیجه بوده است.
دستور تنقیص 850 مامور پولیس در حالی به مقام های محلی نورستان ابلاغ شده که در حال حاضر امنیت این ولایت تنها بدوش پولیس ملی است.