-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۶, سه‌شنبه

نماینده پارلمان با دوست دخترهایش در دبی !


احمدشاه رمضان

روز دوم حمل امسال در رستورانت شایسته در دوبی میهمان داشتم ناگهان نظرم به یک گروپ افتاد که گفتند عضو پارلمان است با یک تعداد دوست های خود دور میز نشسته بودند.
وکیل صاحب دو نفر دوست دختر ازبکستانی خود را هم باخود آورده بود که بدون شرم و حیا با هم چیلم دود می کردند.
در اینجا از این قبیل کارها بسیار است. هوتل ها از دیسکو مملو است و کارهای بی حیایی از این قبیل فراوان است ولی می گویند که این شخص با وجود اینکه عضو پارلمان است رفیق شخصی جناب کرزی هم هست و در هر مجلس به دوستی ریاست جمهوری می بالد.
وکیل صاحب احمد شاه رمضان نام دارد و با گروپ معیتی و دو گرل فریند ازبکش چنان جنجال و سرو صداهای را براه انداخته بود که از شرم اب شدیم.
فیلم ایشان که یا موبایل گرفته شده موجود می باشد که در صورت لزوم ارایه می گردد.
جان علی از بلخاب
نشرشده درتلکس شایعات شبکه اطلاع رسانی