-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

توافق حزب اسلامی با استاد کریم خلیلی

همسویی جالب حزب وحدت (شاخۀ خلیلی) درهمایش های انتخاباتی

حزب اسلامى مى گويد که در مورد انتخابات آيندۀ رياست جمهورى، با کريم خليلى رهبر حزب وحدت اسلامى به توافق رسيده و مذکرات اين حزب به شمول حزب جمعيت به رهبرى ربانى، با شمارى از احزاب سياسى جريان دارد.
اين اظهارات را امروز (٢٩ حوت) انجنير محمدخان عضو شوراى اجرائيه حزب اسلامى به رهبرى عبدالهادى ارغنديوال، طى مصاحبه اختصاصى با آژانس خبرى پژواک ابراز داشت.
وى افزود که با کريم خليلى معاون دوم رييس جمهور و رهبر حزب وحدت اسلامى، به توافق رسيده که در انتخابات آيندۀ رياست جمهورى، موقف واحد داشته باشند.
قابل ذکر است که چند روز قبل، جلسه اى بين هردو جانب صورت گرفته و در جلسۀ تجليل عبدالعلى مزارى رهبر پيشين حزب وحدت اسلامى نيز اعضاى بلندرتبۀ حزب اسلامى اشتراک کرده بودند.
رسانه ها قبلاً گزارش داده بودند که اين احزاب، فيصله کرده اند که در انتخابات آيندۀ رياست جمهورى، يک کانديد داشته باشند.
انجنيرمحمدخان، در پاسخ يک سوال تصريح کرد که به شمول حزب جمعيت اسلامى به رهبرى صلاح الدين ربانى، با شمارى از احزاب سياسى نيز در مورد موقف مشترک و کانديد واحد براى رياست جمهورى آينده، گفتگو را آغاز کرده اند.
اما وى افزود که تاحال در مورد به کدام توافق نرسيده اند.
قرار است که انتخابات آيندۀ رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، به تاريخ ١٦ ماه حمل سال ١٣٩٣ برگزار گردد.
اين رهبر حزب اسلامى گفت که اگر شخصيت ها و احزاب سياسى مطرح، در اين انتخابات باهم جمع نشوند، راه براى جعل و تقلب هموار خواهد شد.
به گفتۀ وى، اشخاص و احزاب مطرح سياسى کشور، بايد مشکلات گذشته را زير خاک نمايند و براى آيندۀ درخشان کشور و انتخابات شفاف با هم يکجا شوند.
وى در پاسخ سوالى که آيا حزب اسلامى از خود کانديد دارد و يا براى کانديد سوم، با احزاب سياسى مذاکره مى کند؟ گفت که تاحال فيصلۀ اخير در مورد کانديد صورت نگرفته است.
وى افزود: "موقف ما اين است که اجماع ملى، بايد براى انتخابات آينده صورت گيرد و همه احزاب سياسى، بايد براى اين کار باهم به يک نتيجه برسند."
به گفتۀ انجنير محمدخان، اگر اجماع ملى صورت نگيرد و با احزاب ديگر به يک فيصله نرسد، در آن صورت حزب اسلامى نيز کانديد خود را خواهد داشت.