-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۱۱, یکشنبه

قمار تیم حاکم بر سر معادن


مشاوران خارجی و داخلی که در وزارت معادن کار می کنند، ماهانه نزدیک به یک میلیون دالر امریکایی معاش دریافت می کنند.

 روزنامه هشت صبح، با نشر گزارشی اعلام کرده که وحیدالله شهرانی، وزیر معادن،‌ نفت و گاز کشور شماری از معادن را به صورت غیر قانونی با شرکت های داخلی و خارجی قرارداد کرده است.
در این گزارش آمده است که آقای شهرانی ده ها مشاور داخلی و خارجی را با معاش های هنگفت استخدام کرده است.
اکبر رستمی،‌ تهیه کننده این گزارش به خبرگزاری بخدی گفت که مشاوران داخلی و خارجی در وزارت معادن افغانستان،‌ از ده هزار تا یکصد و هفت هزار دالر امریکایی معاش دریافت می کنند.
آقای رستمی افزود، شماری از مشاوران وزارت معادن، نمایندگان شرکت هایی هستند که در بخش معادن در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند.
به گفته او مشاوران خارجی و داخلی که در وزارت معادن کار می کنند، ماهانه نزدیک به یک میلیون دالر امریکایی معاش دریافت می کنند.
در گزارشی که او تهیه کرده آمده است که مارک نسبیت، از شهروندان امریکا، به سمت مشاور حقوقی وزارت معادن، ماهانه ۱۰۷۵۲۰(یک ‌صد و هفت ‌هزار و پنج ‌صد و بیست) دالر امریکایی، برین ادواردِ کانادایی، عضو هیات مشاوریت بین‌المللی این وزارت، ۵۵۰۰۰ دالر، بووین و کارلوس شهروندان امریکا در سمت‌ های مشاوران مالی و تجارتی هر‌ یک حدود ۴۹۷۲۸دالر امریکایی در یک ماه معاش دریافت می‌ کنند.
اکبر رستمی می گوید که وحید الله شهرانی، وزیر معادن افغانستان به صورت غیرقانونی در دو پست کار می کند.
به گفته او آقای شهرانی مسوولیت وزارت معادن و در عین حال از مشاوران اداره انکشافی امریکا در افغانستان (یو اس ای آی دی) نیز می باشد.
براساس ماده پنجاه و دوم قانون اساسی افغانستان هیچ وزیری نمی تواند همزمان در دو پست کار کند.
شماری از متخصصان معادن می گویند که تمام دارایی افغانستان به همان چند معدنی است که در اختیار دارد.
این متخصصان می افزایند که شماری از کشورهای افریقایی نیز با استخراج و استفاده نادرست معادن با جنگ های چندین ساله دست و پنجه نرم می کنند.
تهیه کننده گزارش در مورد استخراج معادن افغانستان می گوید، با آنکه رییس جمهور کرزی و پارلمان نیز در مورد فساد موجود در وزارت معادن آگاهی دارند، پرسشی مطرح می شوند که چرا این روند جریان دارد.
برخی از مسوولان وزارت معادن نیز به رونامه هشت صبح گفتند که مشاورانی که معاش های دالری می گیرند، مجبورند تا خواسته های غیرقانونی آقای شهرانی را قبول کنند.
شرح کامل این گزارش را در لینک زیر بخوانید.