-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

واشنگتن پست؛ هدایت رسانه ای مغز کرزی

جالب ترین کارگاه آموزشی برای طناب کشی به دور احساسات سرکش کرزی

روزنامهء واشنگتن پست در شمارهء اخیرش در مسالهء حاکمیت ملی که رییس جمهور افغانستان حامد کرزی آروزمند تامین آن می باشد، مقالهء را به چاپ رسانده و می نویسد:

رییس جمهور افغانستان در هفته های اخیر ایالات متحده را به همکاری با طالبان، شکنجه نمودن افراد ملکی و اختطاف محصلان پوهنتون، متهم نمود.

حامد کرزی این چنین امریکا را متهم کرد که برای تضعیف موسسات افغانی تلاش ورزیده و به این ترتیب، بر خلاف اصل حاکمیت ملی کشور عمل نموده است.

به نوشتهء روزنامه، آقای کرزی که در صحنهء سیاست افغانستان بدون رقیب دانسته می شود گفته است، با پایان دورهء ریاست جمهوری اش مطابق قانون اساسی این کشور در سال 2014 میلادی تقاعد خواهد کرد.

اما به گفتهء روزنامه مقامات افغانی می گویند، هدف از این مقابلهء علنی با ایالات متحده، بخشی از یک حرکت ستراتیژیک در یک مبارزهء جداگانه می باشد و آن اینکه آقای کرزی تلاش می ورزد تصویر موجود در جامعه را که گویا او یک رهبر دست نشانده است از بین برده و خود را به حیث یک رهبر خود مختار و مستقل معرفی نماید.

مقامات افغان می گویند، حامد کرزی معتقد است که با تامین حاکمیت دولت اش او می تواند آن پشتیبانی لازم در بین مردم را به دست آورد که برای  ایجاد شراکت با ایالات متحده لازمی دانسته می شود. به این ترتیب راه برای دوام حضور نیرو های امریکایی بعد از سال 2014 باز خواهد شد.

بدون نایل شدن به چنین موافقت، ثبات سیاسی مختل شده و وضع امنیتی کشور هم رو به خرابی خواهد گذاشت که این حالت زمینه را برای گروه های قومی و سیاسی از جمله برای آنهای که کرزی را یک دشمن می دانند و آزرومند از بین رفتن او می باشند، هموار می سازد.

واشنگتن پست می نویسد، سخنگوی آقای کرزی ایمل فیضی گفته است:
« ما به حمایت مردم نیاز داریم.» او در واقع منطق آنچه را در عقب اظهارات اخیر کرزی نهفته است، شرح داد و گفت:
« ما برای آن که به موافقتنامه امنیتی دو جانبه دست یابیم، به حمایت مردم نیاز داریم.»

روزنامه می نویسد، اگر این هدف حقیقی کرزی باشد، آن را نمی توان از سخنان وی استنتاج نمود.